Et halvår med store kursudsving og beskedne afkast

onsdag d. 5. september, 2018

Der er forsigtig optimisme hos de danske pensionsselskaber efter et første halvår, der på flere områder har været mere udfordrende end 2017. Willis Towers Watsons opsparingschef Morten Linde vurderer afkastsituationen og ser på selskabernes evne til at udnytte tendenserne i markedet.

Af Tina Thykjær

Første halvår af 2018 er nu gået, og umiddelbart ser det ud til, at væksten har foretaget en mild opbremsning. En lempelig finanspolitik i form af skattelettelser og højere offentlige udgifter i USA har dog fortsat en positiv effekt på aktiemarkederne – i hvert fald på kort sigt, og i Europa og Japan er det ekstremt lave renter, der holder gang i væksten.

Morten Linde, der er partner og opsparingschef hos Willis Towers Watson, peger på flere faktorer, der har haft indflydelse på de finansielle markeder i første halvdel af 2018.

»Indtil nu har årets aktiekurser været præget af en del udsving, der hovedsageligt er forårsaget af politisk indgriben. I USA er handelskrigen blevet skudt i gang med toldsatser på flere forskellige varer, og indtil der tegner sig et tydeligere billede af, hvor omfattende handelskrigen bliver, vil det skabe usikkerhed på markederne. I Europa er flere EU-kritiske regeringspartier med til at skabe usikkerhed om EU’s fremtid. Ud over Brexit kommer der nu også en del negativ retorik fra Italien, som støttes af flere østeuropæiske lande. Strømmen af nyheder, der har potentiale til at få væksten til at dykke, har været med til at skabe et turbulent første halvår på aktiemarkederne.«

Store udsving i aktiekurserne
På trods af de store udsving på aktiemarkedet i årets første måneder, så ser aktieafkastene generelt pæne ud lige nu. Det går generelt godt for både de amerikanske aktier, de europæiske aktier og ikke mindst det danske aktiemarked generelt.

»Det område, der især har haft succes på aktiemarkedet i første halvdel af 2018 er vækstaktier, der omfatter de fire store it-giganter Facebook, Amazon, Netflix og Google, populært kaldet FANG-aktier. At vækstaktierne klarer sig så godt afspejler, at det generelt går godt med den amerikanske økonomi – dollaren stiger, og optimismen smitter af på de globale aktier,« siger Morten Linde.

Afkast på udvalgte indeks (januar-juni 2018)

Se grafen i stor størrelse

Er opsvinget ved at klinge af?
Selvom der overordnet set fortsat er tale om global vækst, så har der været mere markante udsving på aktiekurserne i første halvdel af 2018, end det længe er set, og det kan skabe en stemning af, at det historisk lange opsving er ved at nå sin afslutning. Morten Linde understreger dog, at økonomierne i både USA og Europa ser forholdsvis stabile ud lige nu.

»Vi kan ikke komme udenom, at vi stadig befinder os i den anden længste eller måske ligefrem det længst varende økonomiske opsving siden Anden Verdenskrig − afhængigt af hvordan man vælger at gøre det op. Der har været tale om et såkaldt bull-marked siden begyndelsen af 2009, hvor aktiekurserne med mindre udsving generelt har været for opadgående. Blandt investeringseksperterne er der dog bred enighed om, at vi snart må bevæge os ind i efteråret af det nuværende opsving. Den amerikanske centralbank har allerede hævet renten en smule for ikke at risikere en overophedet amerikansk økonomi, og der er en forventning om, at det fortsætter. Men selvom der bliver skruet forsigtigt på de finansielle knapper hos især den amerikanske centralbank, så er der altså stadig ikke tale om nogen nævneværdig inflation, og den globale vækst ser også fortsat stabil ud, så der bør være grundlag for en forsigtig optimisme, der kan holde året ud,« siger Morten Linde.

Kursudviklingen i amerikanske dollars siden 2009

Se grafen i stor størrelse

Selskabernes afkast er beskedne
De danske pensionsselskaber har i stadig højere grad et globalt fokus, selvom der endnu er en relativt stor andel af danske aktier og obligationer. Grundelementerne er derfor meget ens i pensionsselskabernes porteføljer, og det kommer ofte til at betyde, at selskabernes afkast til en vis grad kommer til at ligge tæt på hinanden.

»Som det ser ud nu halvvejs i 2018, ligger alle selskabernes afkast tæt på nul procent. Investeringerne i USA og Europa trækker op, mens aktier i Emerging Markets og obligationer trækker ned. Dollaren er steget, men alle selskaber afdækker den amerikanske dollar i et eller andet omfang, så de får ikke det fulde udbytte af en positiv udvikling – ligesom de heller ikke bliver ramt så hårdt, hvis det går den anden vej,« forklarer Morten Linde.

Afkast (januar-juni 2018) på benchmark med 50% aktier og 50% obligationer

Se grafen i stor størrelse

Selvom der er tale om små marginaler, så skiller Danica Pension sig en smule ud i negativ retning.   

»Danica Pensions negative afkast skyldes blandt andet, at pensionsselskabet i begyndelsen af året undervægtede vækstaktier, og det viste sig at være for tidligt. Stigende renter og politisk uro kan ofte betyde, at investorerne søger ly i mere stabile aktier, men det har ikke været tilfældet i første halvår, og derfor gik Danica glip af den gevinst,« siger Morten Linde.

Nordea Liv & Pension og AP Pension er kommet bedst fra start i 2018.

»Både Nordea Liv & Pension og AP Pension har investeret i vækstaktier i første halvår − især it-aktier. Nordea har så yderligere haft en allokering til small cap-aktier – det vil sige mindre virksomheder, der ikke har været ramt så hårdt af frygten for handelskrig, fordi deres handel ofte foregår indenlands. AP Pension er modsat blevet trukket ned af selskabets investeringer i Emerging Markets-aktier – og begge selskaber har været ramt af de faldende obligationskurser,« siger Morten Linde.

»Forskellen på selskabernes foreløbige afkast er dog så beskeden, at der sagtens kan være vendt op og ned på billedet, inden året er gået.«  

Se afkast for januar-juni 2018 for risikoprofilerne:

Middel risikoforløb – 30 år til pension
Middel risikoforløb – 15 år til pension
Middel risikoforløb – 5 år til pension

Et kig i krystalkuglen
Morten Linde Sørensen har talt med pensionsselskaberne om udsigterne for resten af 2018, og her er der stadig en forsigtig optimisme at spore.

»Generelt er pensionsselskaberne stadig forsigtigt positive, når de kommenterer på økonomien et år frem. De tror på, at virksomhederne fortsat tjener penge, og at det går godt på aktiemarkedet. Der er dog ingen tvivl om, at der bliver holdt øje med udviklingen, hvilket Danicas lidt for tidlige skift i begyndelsen af året til mere stabile aktier må være et udtryk for.«

Morten Linde vurderer da også, at eksemplet med Danica Pension viser, at pensionsselskaberne står klar til at rebe sejlene, hvis situationen pludselig vender.

»Overordnet set går det fint. Virksomhederne tjener penge, renterne er lave, og der er høj beskæftigelse i store dele af verden. Det er alt sammen godt for aktiemarkederne. Den høje beskæftigelse kan dog sætte gang i inflationen, hvis der bliver efterspurgt højere lønninger. En stigende inflation vil typisk være det, der sætter gang i en reel opbremsning af økonomien, da centralbankerne så vil begynde at hæve renterne. Samtidig er det også uafklaret, hvilken effekt usikre situationer som handelskrig, politisk ustabilitet i Italien og Brexit kan få på aktiemarkederne. Lige nu ser det dog ud til at de positive takter kan fortsætte et stykke tid endnu, så året forhåbentlig slutter med positive afkast til pensionsopsparerne.«

Hold øje med din egen risikoprofil
Afkastet på din pensionsopsparing afhænger af din risikoprofil, så det er vigtigt, at du er opmærksom på at få den afstemt med, hvor lang tid du har tilbage på arbejdsmarkedet, og hvor risikovillig du er. Spørg eventuelt din pensionsrådgiver til råds, hvis du er i tvivl.  

Er du interesseret i at se dit eget personlige afkast, kan du logge dig ind på dit pensionsselskabs hjemmeside med dit NemID.

Bull-marked
Et Bull-marked er betegnelsen for en sammenhængende periode med aktiekursstigninger, hvor der ikke har været kursfald på mere end 20 procent. Det nuværende bull-marked startede 9. marts 2009. 

Bear-marked
Et bear-marked indtræder, når bull-markedet bliver brudt af et fald på mere end 20 procent over en kortere periode.

tina.thykjaer@willistowerswatson.com