Nyt forsikringsprodukt skaber tryghed om byggeprojektet

onsdag d. 13. december, 2017

Willis Towers Watson har skabt en entrepriseforsikring, der tager hånd om alle væsentlige risici ved byggeprojekter på op til 250 millioner kroner. Dækningen kan etableres fra dag til dag.

Af Martin Wex

Forsikring indgår som et vigtigt element i ethvert erhvervsmæssigt byggeprojekt, men det er langt fra alle forsikringsløsninger, der leverer den rette dækning – eller tilbyder den rette pris. Willis Towers Watson har skabt en helt ny entrepriseforsikring – en såkaldt facilitet – der skaber rammerne for et trygt og succesfuldt byggeprojekt – og til en meget konkurrencedygtig pris.

»Vi har lyttet til vores kunders ønsker og behov – og har samtidig draget nytte af vores mange års erfaring med entrepriseforsikring – for at kunne skabe en unik forsikringsløsning, der tager hånd om de væsentligste risici ved et byggeri. Målet har været at skabe tryghed for alle involverede parter – hvad enten man er entreprenør, bygherre eller långiver – og at skabe en smidig proces, så forsikringen kan etableres med meget kort varsel,« siger forsikringsmægler og ekspert i entrepriseforsikring Morten Skafte fra Willis Towers Watson.

Entrepriseforsikringen kan tegnes til entrepriser på op til 250 millioner kroner – og med en byggeperiode på op til 24 måneder – i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Dækningen kan etableres fra dag til dag.

Optimale løsninger
Willis Towers Watsons eksperter står klar med råd og vejledning før, under og efter byggeriet for at sikre optimal tryghed om byggeprojektet.

»Vi har et team af specialister, der alene beskæftiger sig med rådgivning af kunder inden for entrepriseområdet og kan håndtere alle spørgsmål om projektrelaterede forsikringsløsninger. Vi arbejder målrettet på at skabe løsninger, der tilbyder en enestående god dækning, optimale forsikringsbetingelser og meget konkurrencedygtige priser. Det handler om at minimere risikoen for, at byggeprojektet ikke kan gennemføres – enten tidsmæssigt eller økonomisk – i henhold til den oprindelige plan, hvis byggeriet mod forventning skulle blive ramt af en skade,« siger Morten Skafte.

Forsikringsmægler Morten Skafte

Det er forsikringsselskabet Tryg, der er et af de markedsledende forsikringsselskaber inden for entrepriseforsikring, som står bag forsikringen.

Skadeservice
Willis Towers Watson træder også til og hjælper, hvis der opstår en skade.

»Vi står helt og holdent på kundens side, når der opstår en skade, og er klar til at gøre alt, hvad vi kan, for at afhjælpe konsekvenserne af skaden – ikke mindst ved at sikre den fulde erstatning, som kunden har krav på,« siger Morten Skafte.

Forsikringen træder i kraft ved byggeriets start og er gældende i hele byggefasen. Efter aflevering dækker forsikringen i en afhjælpningsperiode på 24 måneder.

Du kan få mere at vide om entrepriseforsikringen ved at kontakte Morten Skafte fra Willis Towers Watson på morten.skafte@willistowerswatson.com

martin.wex@willistowerswatson.dk