Stifinder hjælper sygemeldte tilbage i arbejde

Søren Egens Petersen - torsdag d. 30. marts, 2017

Willis Towers Watson har  i samarbejde med PenSam gennemført et femårigt program, hvor målet har været at fastholde langtidssyge PenSam-kunder i arbejde, og indsatsen har været en stor succes.

'Din Stifinder', som PenSams Stifinderprogram hedder, blev gennemført fra 2011 til 2016 og viser med al tydelighed, at den tidlige og personlige indsats har stor effekt. 

I projektperioden fik flere end 500 sygemeldte FOA-medarbejdere i ti forskellige kommuner tilknyttet en personlig tovholder og i nogle tilfælde en behandler. Sygemeldte fra andre kommuner fik i denne periode alene hjælp via deres bopælskommune og udgør dermed en kontrolgruppe i undersøgelsen.

Den personlige tovholder er afgørende
Deltagerne i 'Din Stifinder' havde 52 procent større sandsynlighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet i sammenligning med dem, der ikke gjorde brug af programmet. Næsten halvdelen (44 procent) af de langtidssyge medarbejdere fik det helbredsmæssigt bedre af at have en fast tovholder og blive hjulpet og støttet gennem sygdomsperioden.

»Den personlige tovholder, som løbende hjælper og støtter de sygemeldte, er det allervigtigste; tovholderen er en uvildig person, som i et fortroligt rum kan rådgive, vejlede og motivere hver enkelt sygemeldt,« siger Lise Koldkjær, chef for Forebyggelse og Fastholdelse i PenSam.

Langtidssygemeldte blev fastholdt på arbejdsmarkedet
Som virksomhed giver det god mening at gøre en aktiv indsats for at reducere sygefravær, da sygdom og fravær har store økonomiske og ikke mindst menneskelige omkostninger – det gælder både for den sygemeldte og for virksomheden som helhed.

Med Stifinder-programmet lykkedes det at fastholde tolv af de langtidssygemeldte PenSam-kunder på arbejdsmarkedet, selvom de blev vurderet i risiko for at ende på førtidspension inden for to år. Det viser, at Stifinder-programmet er en indsats, der både virker og lønner sig på den lange bane.

Succesen med 'Din Stifinder' 

  • Samlet set har 'Din Stifinder' nedbragt sygefraværet med 19 dage pr. sygemeldt – i alt 10.000 sygedage.
  • Den estimerede værdi af 'Din Stifinder' er anslået til 38 millioner kroner.

Få hjælp til at håndtere sygefraværet med Stifinder
Willis Stifinder har eksisteret siden 2011 og omfatter mere end 44.000 mennesker. Willis Stifinder er et rådgivningskoncept, der skal hjælpe den sygemeldte allerede fra den 14. sygefraværsdag. Programmet skal sikre, at der hurtigt igangsættes individuelle tiltag, der skal være med til at hindre et længerevarende sygefraværsforløb. Rådgivningen varetages primært af sygeplejersker, der fungerer som personlige tovholdere i hele forløbet, men der er også tilknyttet socialrådgivere og konsulenter, der fungerer som specialister i det omfang, der er behov for i den enkelte sag.

Willis Stifinder og 'Din Stifinder' er meget ens, og resultaterne fra 'Din Stifinder' kan derfor også anvendes på Willis Stifinder, hvor Willis Towers Watson særligt glæder sig over, at programmet øger sandsynligheden for at vende retur til arbejdsmarkedet med 52 procent.

I takt med behovet har Willis Towers Watson udviklet Stifinder-programmet, så indsatsen igangsættes allerede, når der er mistanke om risiko for længerevarende fravær. Det betyder, at medarbejdere, der er omfattet af programmet, kan kontakte Willis Stifinder, hvis de fx er i fare for at blive længerevarende sygemeldt på grund af stress og andre psykiske og fysiske lidelser. Målet er, at medarbejderen fastholdes på arbejdspladsen og samtidig modtager råd og vejledning fra Stifinder-teamet.

En tidlig indsats

En tidlig indsats er altafgørende, når man sygemeldes fra sit arbejde. Beregninger fra Willis Towers Watson viser, at besparelsen mere end tredobles, når indsatsen påbegyndes indenfor 14 dage i forhold til, hvis indsatsen først igangsættes tre måneder efter 1. sygedag.

Du kan altid spørge din kontaktperson i Willis Towers Watson, hvis du ønsker mere information eller materiale om Stifinder – ligesom du kan læse mere her.