Det oversete sygefravær i danske virksomheder

torsdag d. 15. juni, 2017

Sygefraværet blandt lønmodtagere i Danmark stiger og udgør mere end 17 millioner sygedage om året. Forsøget på at nedbringe sygefraværet har i mange år være fokuseret på langtidssyge medarbejdere, hvorimod det korte sygefravær er blevet overset.

Af Kristine Seest

Hver dansk fuldtidsansatte lønmodtager har i gennemsnit 8,5 sygedage om året (2015) – det løber samlet op i mere end 17 millioner sygedage i Danmark. Det korte sygefravær på under 30 dage udgør 59 procent af alt sygefravær, og det helt korte sygefravær på under otte dage udgør 44 procent af det samlede sygefravær. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I mange år har den primære indsats over for sygefravær været koncentreret om langtidssygdom, men tallene for det korte sygefravær viser, at det er et mindst lige så relevant fokusområde.

»Det er min erfaring, at det korte sygefravær bliver overset i mange virksomheder, selvom det reelt kan være en stor udgift og belastning for virksomheden. Virksomheden skal selv finansiere det korte sygefravær, der udgør langt over halvdelen af alt sygefravær. Der er både menneskelige og økonomiske omkostninger forbundet med sygefravær, og derfor vil mange virksomheder have fordel af at arbejde lige så strategisk og systematisk med sygefravær som med andre store poster i virksomhedens budget,« siger sygeplejerske og trivselsekspert Annette Lagerstedt fra Willis Towers Watson.

Annette Lagerstedt, sygeplejerske og trivselsekspert i Willis Towers Watson

Ifølge Sundhedsstyrelsen lider Danmark et årligt produktionstab på 22 milliarder kroner forårsaget af livsstilssygdomme og stress.

»Livsstilssygdomme og stress er en trussel mod virksomheders produktivitet. En person, der ikke er helt rask i arbejdstiden, kan ikke bidrage lige så meget, som når han eller hun er rask. En nedsat arbejdsevne på 10 eller 15 procent kan have stor betydning for den enkeltes produktivitet, og det forgrener sig jo til virksomhedens samlede produktivitet,« siger Annette Lagerstedt.

Et helstøbt billede
Hun mener, at en virksomhed kan opnå stor værdi ved at arbejde systematisk og forebyggende med sygefravær.

»Med en valid registrering af sygefravær har virksomheden mulighed for at analysere på fraværets karakter. Det er det første skridt, en virksomhed bør tage. Herefter vil det være hensigtsmæssigt at få kortlagt medarbejdernes sundhed og trivsel – og her skal man ikke udelukkende se på arbejdsmiljøet. Medarbejdernes generelle livsstil er afgørende for, hvor udsat de er for at blive ramt af sygdom,« siger Annette Lagerstedt.

Virksomheder kan gennemføre undersøgelser, der kortlægger medarbejdernes selvoplevede livsstil i forhold til blandt andet kost, rygning, alkohol, motion og stress for at opnå et aktuelt og helstøbt billede af medarbejdernes sundhedstilstand. Med den indsigt kan virksomheden identificere de initiativer, der er relevante i forhold til at forebygge og nedsætte det korte sygefravær.

Willis Towers Watson udvikler rådgivningskoncepter og analysemodeller med henblik på at styrke virksomheders strategi, ledelse, forebyggelse og risikoprofil på sundhedsområdet.

kristine.seest@willistowerswatson.com