Millioner i ekstra erstatning til uarbejdsdygtige medarbejdere

onsdag d. 5. september, 2018

Willis Towers Watson har i første halvår af 2018 skaffet sine kunder mere end 16 millioner kroner i ekstra erstatning i ni sager, hvor kunderne i første omgang havde fået afslag på erstatning. I Karsten Hommelgaards tilfælde krævede det involvering af Ankenævnet for Forsikring, før han efter to år kunne få sin erstatning.

Af Martin Wex

16.618.437 kroner. Det er det samlede beløb, som ni af Willis Towers Watsons kunder har fået i ekstra erstatning i løbet af årets første seks måneder. Sagerne handler næsten udelukkende om syge eller tilskadekomne medarbejdere, der har fået afslag fra deres pensionsselskab på deres krav om erstatning for tab af erhvervsevne.

»Ret skal være ret, og derfor er det glædeligt at se, at vores kunder har fået den erstatning, som de har krav på. Det er desværre ikke altid en selvfølge – især ikke i sager om tab af erhvervsevne, hvor der ofte er tale om ret store erstatningsbeløb. Derfor er det vigtigt, at man ikke bare giver op, men kontakter os, hvis man modtager et afslag, som man ikke er enig i. Så foretager vi vores egen vurdering af sagen og gør indsigelse i de tilfælde, hvor vi også mener, at pensionsselskabet har truffet en forkert afgørelse,« siger socialrådgiver Anne-Kathrine Vestergaard, der er en del af Willis Towers Watsons Claims-team, som behandler sagerne.

Når Willis Towers Watson har foretaget en minutiøs gennemgang af de ofte meget komplekse sager og kan fremlægge dokumentation for, at kunden skal have erstatning i henhold til pensionsselskabets egne betingelser, vælger pensionsselskaberne som regel at ændre deres afgørelse. I nogle tilfælde fastholder pensionsselskabet imidlertid sin afgørelse, og så kan sagen havne i Ankenævnet for Forsikring, hvor alle kunder har mulighed for at få prøvet deres sag mod et beskedent gebyr.

To års kamp
Det var blandt andet tilfældet for Karsten Hommelgaard, der først fik sin erstatning efter to års kamp og med hjælp fra både socialrådgiver Anne-Kathrine Vestergaard og sin egen advokat. Han er glad for udfaldet, men frustreret over, at det har taget så lang tid at få sin ret.

»Jeg kan se tilbage på 24 hårde måneder, men trods alt glæde mig over, at det endte godt til sidst. Det viser, at det godt kan betale sig at blive ved, hvis man tror på sagen. Jeg vidste fra start, at jeg ikke ville kunne se mig selv i spejlet, hvis jeg ikke kæmpede for min ret og prøvede alt, hvad jeg kunne. Jeg håber, at andre kan finde de samme ressourcer og vil kæmpe lige så langt, hvis de havner i samme situation,« siger Karsten Hommelgaard, der måtte stoppe som Key Account Manager på grund af sin sygdom.

Han blev diagnosticeret med sclerose i hjernen – en fremadskridende sygdom, der i Karsten Hommelgaards tilfælde betød, at han indimellem ikke kunne huske, hvad hans kollegaer hed, og nogle dage ikke kunne finde hjem. Pensionsselskabet mente dog ikke, at der var dokumentation for, at erhvervsevnen var nedsat med mere end 50 procent, og afviste derfor kravet om erstatning.

»Mange ville nok have givet op i den situation – ligesom det nok ikke er alle, der har mulighed for at hyre en advokat – men eksterne rådgivere har været en rigtig god hjælp for mig. Anne-Kathrine har gjort et fantastisk stykke arbejde og har støttet mig i dialogen med både pensionsselskabet og kommunen. Det har været utrolig værdifuldt at have hende på sidelinjen. Min advokat har også leveret en unik indsats med at føre sagen for Ankenævnet,« siger Karsten Hommelgaard.

Erstatningen har givet ham ro i privatøkonomien, så han nu kan nøjes med at arbejde nogle få timer om ugen – og med opgaver, hvor han mere skal bruge hænderne end hovedet.

Willis Towers Watson gennemgår hvert år hundredevis af erstatningssager og vinder mere end 98 procent af de sager, der gøres indsigelse imod.

martin.wex@willistowerswatson.com