Danske aktører handler ejendomme for millioner uden at være forsikret

tirsdag d. 21. november, 2017

En transaktionsforsikring kan være den sikkerhed, der lige netop får en ejendomshandel til at gå igennem. Derfor er Willis Towers Watsons transaktionsforsikring udbredt blandt virksomheder, der handler med ejendomme – men ikke i Danmark. Det danske marked begynder først nu at røre på sig.

Af Kristine Seest

En god og hurtig afvikling af handlen. Det er succeskriteriet, når en virksomhed sætter en ejendom til salg. Derfor er der i lande som Sverige, Tyskland og England stor efterspørgsel på transaktionsforsikringer, som skaber tryghed om den konkrete handel. Ejendomsinvestorerne i vores nabolande har erfaret, at forsikringen kan være det afgørende element, der får handlen til at gå igennem.

»Det er tankevækkende, hvor begrænset udbredelsen af transaktionsforsikringer er i Danmark, når man sammenligner med nabolandene – særligt når man tager de beløb og risici, der er forbundet med ejendomshandel i betragtning. Til sammenligning er det de færreste på privatmarkedet, der vil indgå en bolighandel uden først at sikre sig med en underskrift på en ejerskifteforsikring,« siger Team Manager André Andersen fra Corporate Risk & Broking i Willis Towers Watson.

15 procent er forsikret
Handel med investeringsejendomme i Danmark er i vækst og har været det siden 2014. Det viser tal fra Børsen og verdens førende erhvervsejendomsmægler CBRE. Willis Towers Watsons egne undersøgelser viser, at der ud af en samlet omsætning på i alt 65 milliarder kroner i 2016 var tegnet forsikringer for 8-10 milliarder kroner. Det er altså kun i 15 procent af disse handler, at der har været tilknyttet en transaktionsforsikring.

Transaktionsforsikring – også kaldet Mergers & Acquistions Insurance eller Warranti & Indemnity Insurance – dækker ukendte og uforudsete risici. Og aktører, der vælger at knytte en forsikring til deres ejendomshandel, har købers tryghed i fokus. Med forsikringen kan køber, hvis der bliver behov for det, rette sine garantikrav direkte mod forsikringsselskabet. En sådan sikkerhed kan være det afgørende argument, der sikrer, at forhandlinger om ansvar ikke trækker i langdrag, og at handlen afsluttes succesfuldt.

Risiko ved overdragelse af fast ejendom
9. november 2017 var André Andersen hos advokatfirmaet Bech-Bruun for at holde oplæg for nogle af Danmarks største aktører inden for handel med erhvervsejendomme. Halvandet hundrede mennesker mødtes om emnet 'Risikoafdækning ved overdragelse af fast ejendom', og der var mange spørgsmål til dækninger og muligheder. Efter arrangementet er Willis Towers Watson blevet kontaktet af flere danske ejendomsaktører, der er interesserede i at høre mere om mulighederne med en transaktionsforsikring.

André Andersen holdt oplæg om transaktionsforsikringer 9. november hos Bech-Bruun

»Det er min vurdering, at vi kommer til at se en udrulning af transaktionsforsikringer i danske ejendomshandler inden for nær fremtid. Med en transaktionsforsikring i hånden behøver sælger ikke at deponere penge fra handlen til sikkerhed for eventuelle garantikrav fra køber. I tider, hvor likviditet er afgørende for en virksomheds vækst, kan det være incitament nok til at tegne en transaktionsforsikring,« siger André Andersen.

Willis Towers Watson tilbyder transaktionsforsikringer, der eksempelvis dækker:
• Forkert afregnet skat, moms og afgifter
• Lejerabatter, som ikke er kortlagt over for køber
• Myndighedsforhold
• Tilbageholdte oplysninger
• Ukendt forurening
• Servitutter, som kan begrænse værdien af ejendommen

Desuden kan transaktionsforsikringen erstatte en deponering. Det betyder, at sælger kan disponere over cash flowet i stedet for en deponering i et halvt til et helt år.

Willis Towers Watson rådgiver virksomheder, der handler med ejendomme og hjælper med at tegne transaktionsforsikringer, der er tilpasset behovene i det konkrete projekt.

kristine.seest@willistowerswatson.com