Bekymrende udvikling i regnskaberne for syge- og ulykkesforsikringer

fredag d. 19. juni, 2020

I forlængelse af artiklen i FinansWatch af 16. juni med overskriften 'Ny mæglerchef: SUL-knude kan løses med strammere krav til udbetaling', vil jeg gerne præcisere Willis Towers Watsons holdning.

Willis Towers Watson ser med bekymring på udviklingen i regnskaberne for syge- og ulykkesforsikringer i en række pensionsselskaber på det kommercielle marked og på den indvirkning, som disse underskud har på firmapensionsaftalerne – især på de betingelser og vilkår, som den enkelte kunde får tilbudt, og på vilkårenes sammenhæng med prisdannelsen. Det er derfor også vigtigt at præcisere, hvilke tanker som ligger til grund for mine udtalelser i FinansWatch.

  • Som udgangspunkt har Willis Towers Watson ikke en opfattelse af, at det er ’blevet lettere’ at få en udbetaling på sin dækning ved tab af erhvervsevne. Vores Claims-team har hver år cirka 1.000 skadesager gennem deres hænder, og erfaringen her er ikke, at det er blevet nemmere at få en udbetaling, men vi har observeret en markant stigning i antallet af anmeldelser, hvilket kunne tyde på, at både arbejdsgiver og den forsikrede – men også det offentlige – er blevet mere opmærksomme på de forsikringer, der er via firmapensionsordningerne.
  • Willis Towers Watson mener heller ikke, at forsikrede med sygdomme, som er kronisk invaliderende, skal have sværere ved at modtage en udbetaling eller have forringede vilkår. Betingelser og proces på denne type skader vil vi fortsat kæmpe for ikke bliver forringet.
  • Hos Willis Towers Watson vil vi dog godt være med til at ’kigge ind i’ at få opstillet bedre incitamenter til at komme tilbage i arbejde på visse typer udbetalinger. Der kan her være en række elementer, som kan komme i spil. Det kunne være krav til involvering i tiltag, som er skræddersyet til at få medarbejderen tilbage i arbejde baseret på skadetyper. Det kunne være en tættere og hurtigere opfølgning over for den skadelidte i forhold til dennes helbredstilstand og dermed berettigelse til fortsat udbetaling.

Slutteligt er det vigtigt at være opmærksom på, at på trods af, at underskuddet på syge- og ulykkesforsikringerne påvirker pensionsselskabernes regnskaber, så ser vi ikke selskabernes solvens udfordret på nuværende tidspunkt, hvorfor en ændret prisdannelse på forsikringspriserne heller ikke kan stå alene, og selskabernes betaling for forvaltning bør også tages med i en sådan dialog.

Lars Christensen
Co-CEO, Willis Towers Watson