Behov for bedre rådgivning ved jobskifte

tirsdag d. 6. februar, 2018

Finanstilsynet konkluderer i en ny rapport, at medarbejdere ikke får den nødvendige rådgivning, når de skifter job, fordi pensionsselskaber og pensionskasser efter eget udsagn ikke har tilstrækkelig indsigt i de andre selskabers forsikringsdækninger.

Af Kristine Seest

Finanstilsynet har undersøgt den information og rådgivning, kunderne får af pensionsselskaber og pensionskasser, når de skifter job. Resultaterne fra undersøgelsen er sammenfattet i en ny rapport.

»Finanstilsynet konstaterer, at der er relativt store forskelle i selskabernes rådgivning om forsikringsdækningerne og disses samspil med de offentlige ydelser. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at selskaberne bevæger sig på kanten af deres rådgivningsforpligtigelse i henhold til god skik-bekendtgørelsen,« skriver Finanstilsynet.

Finanstilsynet har gennemført undersøgelsen over to omgange: Fokus i den første undersøgelse var overførsel af pensionsmidler mellem to selskaber, og fokus i den anden undersøgelse var rådgivning om pensionsmidlerne. Ved jobskifte bliver der typisk overført pensionsmidler fra et selskab til et andet, og Finanstilsynet konkluderer i rapporten, at denne del fungerer uden de store problemer. Mere kritisk forholder det sig med den rådgivning, det modtagende selskab giver om nye vilkår og dækninger i forhold til den ordning, medarbejderen kommer med i kraft af sit tidligere job.

»Det er positivt, at Finanstilsynet går rådgivningen efter i sømmene. De forsikringsordninger, der aftales, når man skifter job og dermed også pensionsselskab, kan få afgørende betydning for den enkelte person og de pårørende. Det er vigtige beslutninger, og derfor bør en medarbejder præsenteres for alle relevante oplysninger om både den eksisterende ordning og den nye ordning,« siger Practice Leader Nicolai Olsen fra Willis Towers Watson.

Kompleksitet i branchen
Det konkluderes i rapporten, at forskellene i forsikringsbranchen har ændret sig de senere år, og at kompleksiteten er blevet så stor, at pensionsselskaberne ikke har den nødvendige indsigt til at kunne rådgive fyldestgørende.

»Min overordnede betragtning på undersøgelsen og Finanstilsynets konklusioner er, at den bekræfter markedets behov for uafhængige rådgivere, der har et indgående kendskab til alle selskabers vilkår og dækninger,« siger Nicolai Olsen.

Som mæglervirksomhed kender Willis Towers Watson alle selskabers vilkår og dækninger og hjælper medarbejdere, når de skifter job, med at skabe vished for, at deres pensionsordning og dækninger er i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Baggrund
Finanstilsynet har undersøgt 10 danske livs- og pensionsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Finanstilsynet har offentliggjort undersøgelsesresultaterne i rapporten ’Undersøgelse af information og rådgivning om pensions- og forsikringsforhold ved jobskifte’ fra 5. januar 2018.  Læs Finanstilsynets rapport

Finanstilsynet har planlagt, at de vil følge op med endnu en undersøgelse af pensionsselskaberne og pensionskasserne.

kristine.seest@willistowerswatson.com