Alle har krav på den rette erstatning

onsdag d. 25. oktober, 2017

Willis Towers Watson gennemgår hvert år hundredevis af erstatningssager for at sikre, at sygemeldte medarbejdere får den erstatning, de har krav på. Det giver kunderne millioner af kroner i merværdi – primært i form af ekstra udbetaling af erstatning.

Af Martin Wex

5,4 millioner kroner. Så meget har Willis Towers Watson i løbet af otte måneder skabt i merværdi for de sygemeldte medarbejdere, der i første omgang enten havde fået afslag på deres ansøgning om erstatning – eller havde fået mindre udbetalt, end de egentlig var berettigede til.

»Vi gennemgår vores kunders erstatningssager for at sikre, at de medarbejdere, der er kommet til skade eller er blevet langvarigt syge, får den økonomiske erstatning, som de i kraft af deres forsikring har ret til. Hverken mere eller mindre,« siger Director Nefer Stensballe, der er leder af Willis Towers Watsons Claims-team, som behandler sagerne.

Willis Towers Watson går kun ind i de sager, som enten virksomheden eller medarbejderen selv har bedt om at få undersøgt nærmere – og Willis Towers Watson kan kun se de helbredsoplysninger, der ligger til grund for afgørelsen, hvis medarbejderen selv har givet sit udtrykkelige, forudgående samtykke.

»Vi oplever, at både medarbejdere og virksomheder er glade for vores assistance, fordi de ofte ikke selv kan gennemskue sagerne, der for det meste er ret komplicerede. Vi har opbygget en solid kompetence igennem mange år, og det gør os ikke blot i stand til at læse og forstå en lægejournal ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv, men det har også givet os et enestående indblik i samspillet mellem offentlige ydelser og private forsikringer. Det er helt afgørende, når man skal vurdere, hvad en sygemeldt medarbejder har krav på,« siger Nefer Stensballe.

GRUNDIGHED »Vi har på papiret flere skader end de øvrige forsikringsmæglere, men det er ikke, fordi vi har flere syge kunder. Det er blot, fordi vi tager alle sager alvorligt og sørger for, at vores kunder får den erstatning, de er berettigede til. Medarbejderne skal have det, der er ret og rimeligt – og det får de jo så heldigvis også, for vi vinder tæt på 99 procent af de klagesager, vi anlægger,« siger Director Nefer Stensballe fra Willis Towers Watson.

13 vundne klagesager
De fleste sager handler om medarbejdere, der har fået afslag fra pensionsselskabet på deres ansøgning om erstatning, om fejl i beregningen af erstatningens størrelse eller om glemte dækninger, men der er også flere virksomheder, som har fået hjælp til at søge refusion fra kommunen.

Medarbejderne i Willis Towers Watsons Claims-afdeling har frem til 31. august i år haft 520 sager mellem hænderne, hvoraf de 320 sager har handlet om erstatning for tab af erhvervsevne. I 13 af sagerne har Willis Towers Watson gjort indsigelse mod afgørelsen, og i alle 13 tilfælde er afgørelsen blevet omstødt til fordel for kunden.

»Vi står helt og holdent på vores kunders side i alle sager, men vi er reelt også pensionsselskabernes repræsentant, når vi må forklare en utilfreds medarbejder eller HR-chef, hvorfor vi mener, at der er givet et korrekt afslag. Det handler for os om at være saglige og objektive, så vi får set på sagen fra alle tænkelige vinkler, men også om at være vedholdende, når vi mener, der er begået en fejl, så vi kan hjælpe en sårbar medarbejder med at sikre en korrekt afgørelse,« siger Christine Bendix Valentin, der er en af Willis Towers Watsons to fastansatte socialrådgivere.

Hjælp til pårørende
Willis Towers Watson tilbyder også hjælp til pårørende, når en medarbejder mister livet. Det kan der ofte være brug for, da der ikke altid er helt styr på forsikringssummen.

»Beregningsgrundlaget kan være forkert, fordi medarbejderens seneste løn er højere end det, erstatningen er beregnet ud fra – og indimellem oplever vi, at den supplerende dækning bliver glemt, så erstatningen kun udgør forsikringens standarddækning. Dækningen kan i de fleste ordninger udvides til helt op til 800 procent af årslønnen, så der er tale om rigtig mange penge, hvis der er fejl i beregningen,« siger Director Nefer Stensballe.

Willis Towers Watson går kun ind i sagen, hvis de pårørende selv ønsker det. Det kræver i første omgang, at arbejdsgiveren fortæller de pårørende om muligheden for at få hjælp.

»At hjælpe de pårørende står øverst på prioriteringslisten hos arbejdsgiveren, når en medarbejder dør, for der vil altid være tale om mennesker, der er døde for tidligt, mens de stadig var erhvervsaktive. De fleste arbejdsgivere er derfor glade for, at vi kender reglerne og kan træde til og hjælpe de pårørende – og også tage den svære samtale,« siger socialrådgiver Christine Bendix Valentin.

Willis Towers Watson skabte i 2016 en samlet merværdi på 10,7 millioner kroner ved systematisk opfølgning på skader omfattet af firmapensionsordninger.

martin.wex@willistowerswatson.com