Afpresning af fødevarevirksomheder – kan det forsikres?

fredag d. 26. april, 2019

I de seneste dage har man i nyhederne kunne læse om flere fødevarevirksomheder, der oplever forsøg på afpresning i form af trusler om kontaminering af fødevarer.

Af Anne Friborg, Practice Lead, Liability

Slagterivirksomheden Danish Crown og brødvirksomheden Lantmännen Unibake (Schulstad og Hatting) stod i denne uge frem i nyhederne og bekræftede, at de begge havde modtaget trusler om kontaminering af deres fødevarer og krav om betaling af 300.000 euro for at undgå kontaminering. Truslen ankom via brev, der indeholdt stoffet oleandrin – en gift, som stammer fra planten nerie.

Begge virksomheder har straks anmeldt disse forsøg på afpresning til politiet. Virksomhederne har desuden skærpet deres sikkerhed primært i forhold til produktion, kontroller og adgangskontroller. Politiet såvel som virksomhederne oplyser dog, at der ingen umiddelbar fare er for forbrugerne.

Forsikringsdækning
Kontaminering er en af de væsentligste risici forbundet med produktion af fødevarer – uanset om det sker hændeligt, ondsindet, eller som i dette tilfælde ved afpresning med trussel om kontaminering.

Risikoen kan forsikringsafdækkes via en kontamineringsforsikring, der dækker i alle ovenstående tilfælde.

Forsikringen omfatter tillige en krisestyringsdækning, der giver virksomheden mulighed for at få konkret råd og vejledning fra eksperter på området, så krisen kan styres fra første færd. Det gælder både i relation til PR og den processuelle håndtering af krisen.

Dækningen fra forsikringen udløses allerede ved modtagelsen af truslen om kontaminering.

I afpresningssager kan eksempelvis følgende udgifter være omfattet af kontamineringsforsikringen:

  • Udbetaling for at afværge truslen
  • Betaling til andre end sikrede personer, der kan afgive nyttige informationer, som ikke ellers kan opnås
  • Renter på lån optaget af sikrede hos finansielle institutioner til betaling af afpresningsbeløbet
  • Udgifter til rejse og ophold, der er nødvendige i forbindelse med forhandling af afpresningssituationen

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I meget velkommen til at kontakte jeres sædvanlige kontaktpersoner hos Willis Towers Watson eller Practice Lead, Liability, Anne Friborg på telefon 88 13 96 81 eller via e-mail på anne.friborg@willistowerswatson.com