Afkast på de finansielle markeder 2016

Morten Linde Sørensen - onsdag d. 1. februar, 2017

Markedsudviklingen
I 2016 var der tre store begivenheder, der gav investeringsfolk sved på panden.

I begyndelsen af 2016 var der fortsat frygt for et fald i den globale vækst, hovedsageligt på grund af nervøsitet omkring en hård opbremsning af den kinesiske økonomi, og en udmelding fra den amerikanske centralbank, der pegede på flere rentestigninger i løbet af 2016. Rentestigningerne blev dog udskudt og den europæiske centralbank sænkede renterne yderligere, samtidig med at der kom forbedrede nøgletal fra USA. Det var medvirkende til, at aktierne rettede sig igen i løbet af første kvartal.

I juni stemte briterne for at forlade EU, hvilket på ny sendte aktiekurserne nedad. Det blev dog en kortere korrektion, og markederne begyndte hurtigt at stige igen.

Det samme gjorde sig gældende ved det amerikanske valg i november, hvor Donald Trump vandt, og markederne kortvarigt reagerede negativt, men herefter hurtigt kom positivt tilbage.

Markedsudviklingen 2016

Klik på billedet for at se figuren i stort format

2016 endte som et udmærket år
Året endte derfor som et udmærket år, hvor europæiske aktier gav lidt over 7 procent i afkast, og amerikanske aktier gav knap 11 procent.

Desuden steg dollaren i forhold til euro med ca. 3 procent, så en investering i amerikanske aktier, der ikke har været valutaafdækket, har givet 14 procent i afkast. Som udgangspunkt afdækker de fleste pensionsselskaber valutaen, men de kan rent taktisk have valgt at åbne dollarpositionen, og dermed have fået en gevinst på dollaren i 2016.

Afkast på udvalgte indeks 2016

Klik på billedet for at se figuren i stort format

Danske aktier gav for første gang siden 2011 et lavere afkast end europæiske aktier. Der er dog stor forskel på afkastet fra danske aktier, afhængigt af hvilket indeks der fokuseres på. Willis Towers Watson følger et indeks, som måler alle børsnoterede aktier, men hver virksomhed må maksimalt udgøre 10 procent af den samlede værdi af indekset. Det er ofte dette benchmark investeringsforeninger følger, da de netop ikke må investere en højere andel i en enkelt virksomhed. Dette indeks gav et positivt afkast på lidt over 3 procent i 2016.

Novo Nordisk fylder mere end 10 procent af det danske marked, og de faldt sidste år med knap 34 procent (negativt). Ser man derfor bort fra begrænsningen, gav det danske marked et negativt afkast tæt på minus 6 procent.

Den store vinder i 2016 var dog kreditobligationer, som gav tæt ved 15 procent i afkast. Der var faldende renter i 2016, hvilket havde en positiv indvirkning på obligationskurserne. Den faldende rente gennem 2016 påvirkede også både lange danske og globale obligationer positivt. Begge aktivklasser steg med ca. 5 procent. 

Pensionsselskabernes afkast for 2016
Pensionsselskaberne fastlægger hvert år deres strategiske allokering, som i løbet af året tilpasses taktisk til forventningerne, som løbende ændrer sig afhængig af, hvordan markederne udvikler sig. De taktiske beslutninger bevæger sig ikke langt væk fra den strategiske allokering, men der over- eller undervægtes forskellige aktiver og regioner. De taktiske beslutninger kan alligevel være det, der afgør placeringerne, og kan til tider betyde flere procent i forskel.

Vær opmærksom på, at AP Pensions afkast vil afvige fra det, som bringes i pressen. Det afkast, vi viser, modsvarer det, som kunderne vil se, når de logger på deres egen konto. Det, der bringes i pressen, er ofte fra Morningstar, som har valgt at forskyde AP's kurser med én dag. Det stor betydning for 2016. AP bruger desuden Morningstar til at drifte deres hjemmeside, og derfor vil kunderne kunne se et højere afkast på AP's hjemmeside, end når de logger på med NemID på AP's netpension. Selskabet arbejder på at løse problematikken, der forventes at være på plads i løbet 2017. Vi har her valgt at vise kundernes afkast.

Danica Pension skal man også være opmærksom på, da de i januar 2016 ændrede deres fonde. Selskabet oplyser afkastet i deres nye fonde til Morningstar og på deres hjemmeside, og det vil derfor være afkastene i de nye fonde, der vil kunne opleves i pressen. Danicas kunder er dog først omlagt til de nye fonde i maj/juni, og har derfor fået et lavere afkast, end det officielle resultat. I graferne kan man se, at Danica derfor har en ekstra "klods" ovenpå afkastet i de efterfølgende figurer. Den nederste klods viser afkastet ved en omlægning ved halvåret, som det har været tilfældet for de fleste kunder. Det samlede afkast gælder kun de få kunder, som er indtegnet ved årsskiftet.

Nedenstående graf viser afkast sammenlignet på ens benchmark.

Afkast 2016 - 50/50-profil (aktier/obligationer)

Klik på billedet for at se figuren i stort format

Generelt ligger Topdanmark øverst med SEB, PFA, AP og Danica i midten, og Nordea og specielt Skandia med bundplaceringer.

Skandia lå faktisk pænt indtil årets sidste to måneder, hvor de vurderede, at en valgsejr til Trump ville betyde, at aktiemarkederne ville udvikle sig negativt, mens en sejr til Clinton kun ville medføre moderate stigninger. Derfor valgte de at undervægte amerikanske aktier, satse på stabile, defensive aktier og investere en andel i guld. Desuden var deres forvaltere undervægtet i finansielle aktier, som kunne blive ramt hårdt, hvis aktierne faldt.

Nu steg aktierne relativt kort tid efter det amerikanske valg, finansielle aktier steg kraftigt - og guld faldt. Kombineret med en generel undervægt af aktier gennem hele året kom det til at betyde, at Skandia placerer sig klart i bunden for 2016.

Nordea kom skidt fra start og så indtil fjerde kvartal ud til at skulle placere sig helt i bunden. Selskabet fik dog hentet noget hjem i sidste kvartal og selvom de ender efter konkurrenterne, så nøjes de med et efterslæb på et par procent.

Nordea gik ind i 2016 med en undervægt af lange obligationer, overvægt af europæiske aktier og en lille undervægt af emerging markets aktier. Bettet mod europæiske aktier blev lukket i andet kvartal, men de tre elementer trak ned i 2016. Samtidig underperformede deres aktive forvaltere.

Nordea fik dog noget positivt ud af at have en åben position mod den amerikanske dollar og en overvægt af kreditobligationer (high yield). Endeligt reddede de noget af det tabte i fjerde kvartal, hvor de efter sejren til Trump har haft en overvægt af aktier.

Topdanmark har fået glæde af en høj aktieandel. De har kun delvist valutaafdækket overfor den amerikanske dollar, og deres aktive forvaltning af danske aktier og globale aktier har klaret sig pænt over benchmark. Endelig har deres alternative investeringer, der hovedsageligt består af lånearrangementer, klaret sig godt.

De sidste fire selskaber har haft lidt forskellige strategier, men er endt ret tæt på hinanden.

AP har haft en overvægt i emerging markets aktier og lav andel af danske aktier. Ejendomme og kreditobligationer (high yield) har givet flotte afkast. En overvægtning af finansaktier sidst på året har også bidraget positivt.

Danica havde i andet halvår en overvægt af finansaktier, europæiske aktier og aktier generelt. Samtidig gav alternative investeringer pæne to-cifrede afkast.

PFA gik ind i 2016 med en lav aktieandel, men købte tilbage, da aktierne faldt. Overvægten af emerging markets aktier, ejendomme og alternative investeringer var positiv.

SEB var ikke valutaafdækket overfor den amerikanske dollar. Ejendomme og alternative investeringer klarede sig flot, og de valgte rentestrategier har bidraget pænt på obligationssiden.

De efterfølgende tre grafer viser afkastet for risikoprofilen Middel med henholdsvis 30, 15 og 5 år til pension.

Afkast 2016 - Middelprofil, 30 år til pension

Klik på billedet for at se figuren i stort format

Afkast 2016 - Middelprofil, 15 år til pension

Klik på billedet for at se figuren i stort format

Afkast 2016 - Middelprofil, 5 år til pension

Klik på billedet for at se figuren i stort format