600.000 lønmodtagere har fået nye overenskomster

tirsdag d. 12. maj, 2020

Overenskomstfornyelsen for 2020 er vedtaget, og det betyder, at lønmodtagerne har fået større indflydelse på de penge, der sættes ind på deres Fritvalgs Lønkonto, og at de unge og ældre har fået bedre vilkår.

Af Lars Rusom, forsikringsmægler

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation har stemt ja til nye overenskomster for de kommende tre år, og dermed har 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked fået nye løn- og ansættelsesvilkår. Selvom de enkelte faggrupper, der er omfattet af Fagbevægelsens Hovedorganisation, har forskellige ansættelsesvilkår, er der en række ændringer, der går igen i de fleste overenskomster – det gælder ikke mindst ændringerne af lønmodtagernes forsikringsdækning og pensionsopsparing.

Større fleksibilitet ved det frie valg
En større del af lønmodtagernes indkomst vil i de kommende år blive sat ind på den såkaldte Fritvalgs Lønkonto, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at vælge, om pengene på kontoen skal udbetales som løn, indbetales på pensionsopsparingen eller konverteres til børneomsorgsdage eller seniorfridage.

Fire procent af den ferieberettigede løn bliver i dag indsat på Fritvalgs Lønkontoen, men det beløb vil stige med ét procentpoint om året de kommende tre år, så der i 2022 vil blive indsat i alt syv procent på Fritvalgs Lønkontoen.

Lønmodtagere, der er omfattet af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service (Dansk Erhverv og HK), har hidtil kunnet glæde sig over, at deres arbejdsgivere har været forpligtede til at finansiere en arbejdsrelateret sundhedsordning. Med den nye overenskomst er det ikke længere et krav.

 

Forsikringsmægler Lars Rusom, Willis Towers Watson

Bedre vilkår for unge og ældre
På en række overenskomstområder vil elever og lærlinge fremover have ret til pensionsopsparing, hvis de er over 18 år og har været ansat i mindst to måneder. De 18- og 19-årige elever og lærlinge skal selv indbetale to procent af deres løn, mens arbejdsgiveren skal betale fire procent, så der samlet set bliver indbetalt seks procent. Når eleven eller lærlingen fylder 20 år og har mindst to måneders anciennitet, bliver pensionsbidraget det samme som for de øvrige medarbejdere. De nye pensionsregler for elever og lærlinge træder i kraft 1. september 2020.

Arbejdsgiveren er fortsat forpligtet til at betale for den såkaldte elevpakke, der sikrer elever og lærlinge forsikringsdækning, hvis de kommer til skade, bliver alvorligt syge eller mister livet.

Ældre medarbejdere, der fortsætter med at arbejde, efter at de har passeret folkepensionsalderen, kan i visse overenskomster fremover vælge, om de fortsat vil indbetale penge på deres pensionsopsparing, eller om de hellere vil have pensionsbidraget udbetalt som løn.

De nye overenskomster på DA-området er gældende fra 1. marts 2020 og gælder i tre år.

Finanssektoren får bedre dækning
Finanssektorens Arbejdsgiverforening har forhandlet nye overenskomstaftaler med Finansforbundet og Forsikringsforbundet. Overenskomsterne dækker 43.000 lønmodtagere på Finansforbundets område og 9.700 lønmodtagere på Forsikringsforbundets område.

Finansforbundets medlemmer har de seneste tre år – som et forsøg – nydt godt af en arbejdsgiverbetalt tandforsikring. Den ordning gøres nu permanent og vil ligeledes være gældende for Forsikringsforbundet.

Herudover hæves det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag med 0,65 procent over de næste tre år, og minimumsdækningen ved eventuelt dødsfald vil blive hævet fra 150.000 til 200.000 kroner. 

I den vedtagne overenskomst er der bred enighed om at arbejde aktivt med at fremme trivsel og forebygge stress til gavn for både virksomheder og medarbejdere. Der skal oprettes et trivselsudvalg i lighed med samarbejdsudvalget og etableres et korps af trivselsvejledere.

De nye overenskomster i Finanssektoren er gældende fra 1. april 2020 og gælder i tre år.

Willis Towers Watson følger udviklingen
Willis Towers Watson følger overenskomstområderne, og når de skrevne overenskomster er klar, vil vi bringe flere nyheder om aftalernes betydning for pensionsaftalerne.

Du er velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos Willis Towers Watson, hvis du har spørgsmål til overenskomsten på jeres område.