Flot afkast til pensionsopsparerne

torsdag d. 1. februar, 2018

Pensionsselskabernes samlede afkast for 2017 ligger nu klar, og den forsigtige optimisme, som investeringseksperterne lagde for dagen i begyndelsen af året, har vist sig at blive mere end opfyldt. Willis Towers Watsons opsparingschef Morten Linde vurderer afkaståret 2017 og ser på pensionsselskabernes evne til at udnytte tendenserne i markedet.

Af Tina Thykjær

Ved indgangen til 2017 var der flere usikre faktorer, der kunne trække markederne i en negativ retning. De europæiske valg endte dog med nederlag til de nationalistiske partier, og USA kom godt fra start og fik gang i væksten, og den udvikling har været medvirkende til at skabe optimisme på aktiemarkederne i løbet af året. Når det hele nu bliver gjort op efter årsskiftet, kan det konstateres, at afkastet for 2017 ikke bare blev pænt, men ligefrem overraskende flot. Morten Linde, der er opsparingschef og partner hos Willis Towers Watson, er meget tilfreds på pensionsopsparernes vegne.

»Det har været et godt år på stort set alle markeder. Afkastet på obligationer har været moderat, mens aktiemarkedet har givet nogle meget fine afkast. Globale aktier har eksempelvis givet hele 22 procent. Det betyder, at det har været et rigtigt flot år for de danske pensionsopsparere.« 

Markedsudviklingen i 2017 på udvalgte indeks

Et aktiemarked med vinger og en faldende amerikansk dollar

I en sammenligning af pensionsselskaberne på ens benchmark med udgangspunkt i en ligelig fordeling af aktier og obligationer, fremgår det, at især SEB Pension har haft et godt år. Det skyldes, at selskabet har haft held med deres taktiske risikostrategi i 2017. 

»Med en overvægt i aktier igennem det meste af året, er SEB Pension redet med på bølgen og har fået positive resultater på samtlige aktivklasser. Samtidig har den faldende amerikanske dollar ikke påvirket SEB Pensions samlede resultat i samme grad som konkurrenterne, da selskabet har haft en højere afdækning af dollaren end de fleste andre pensionsselskaber,« siger Morten Linde.

Afkast 2017 - Middel risiko (50 procent aktier og 50 procent obligationer)

Netop varierende grad af afdækning i forhold til den faldende amerikanske dollar ser Morten Linde som en af årsagerne til, at flere af de andre pensionsselskaber har fået knapt så meget ud af de fine afkast på aktiemarkedet. 

»Skandia har eksempelvis kun afdækket den amerikanske dollar med 50 procent, og det betyder, at faldet i dollaren trækker ned i afkastet. Danica Pension har også kun afdækket dollaren med 50 procent, men de har klaret sig bedre – blandt andet fordi de har haft en taktisk overvægt af aktier i modsætning til Skandia, der især havde en neutral holdning til risiko i første halvdel af 2017.« 

Topdanmark kom godt fra start i 2017, men endte på en sjetteplads, og det skyldes ifølge Morten Linde især to faktorer.

»Da første halvår af 2017 var gået, lå Topdanmark med udsigt til at få et af de bedste afkast blandt selskaberne. Set i bakspejlet var det dog en ærgerlig disposition, at de herefter valgte at nedbringe deres aktieeksponering i andet halvår til fordel for at øge andelen af alternative investeringer i porteføljen. Derudover har Topdanmark en stor andel af porteføljen placeret i danske aktier, som faldt de sidste måneder af året, og det har også trukket ned i selskabets samlede resultat.«    

De øvrige selskaber: AP Pension, PFA Pension og Nordea Liv & Pension ligger lunt i midten, hvor det har haft en positiv effekt for dem alle, at de har været eksponeret mod ’højdespringeren’ emerging markets-aktier, der har leveret aktiemarkedets bedste udvikling i 2017. For Nordeas vedkommende har selskabet desuden haft succes med sine obligationsforvaltere, der alle har klaret sig over benchmark, mens det for AP Pension og PFA Pension har trukket op, at de har sikret sig mod faldet i den amerikanske dollar. Til gengæld har eksponeringen mod alternative investeringer trukket ned i resultatet hos alle tre selskaber.   

Høj risikoprofil gav gevinst i 2017
Figuren herunder viser, hvordan en opsparer med 30 år til pensionen har fået forvaltet sin pensionsformue i de forskellige selskaber. De selskaber, der har flest aktier i deres portefølje, har opnået de bedste resultater på denne investeringsprofil. 

Afkast 2017 - Middel risikoprofil med 30 år til pension

Se profil med 15 år til pension

Se profil med 5 år til pension

Sammen med SEB Pension ligger AP Pension helt i top, når det drejer sig om investeringsprofilen med 30 år til pensionen.

»SEB Pension ligger også flot i top, når der sammenlignes på selskabernes ’Middel’ risiko. At AP Pension rykker op på en topplacering på denne investeringsprofil skyldes, at AP har den højeste aktieandel blandt selskaberne. Til gengæld placerer AP Pension sig mere gennemsnitligt på profilerne med 15 år til pension og 5 år til pension, hvor de ikke har en højere aktieandel,« udtaler Morten Linde.

Dit afkast for 2017
I året, der er gået, har det især været aktiemarkedet, der har leveret flotte resultater. Afkastet på din pensionsopsparing afhænger af din risikoprofil, så derfor er det vigtigt at have afstemt den med, hvor lang tid du har tilbage til pensioneringen, og hvor risikovillig du er. Er du i tvivl, så er det altid en god idé at tale med din pensionsrådgiver.

Du kan se dit eget afkast for 2017 ved at logge på dit pensionsselskabs hjemmeside med dit NemID.

tina.thykjaer@willistowerswatson.com