17 skadesager gav 10,6 millioner kroner i ekstra erstatning

mandag d. 1. maj, 2017

Et ekstra erstatningsbeløb på 10,6 millioner kroner til de forsikrede. Det er det samlede resultat for de sager, hvor Willis Towers Watson i løbet af 2016 har hjulpet forskellige virksomheder med at vurdere udfaldet af en skade. I alt har Willis Towers Watson i løbet af 2016 anmeldt 623 sager om tab af erhvervsevne og 237 om kritisk sygdom. Der blev givet afslag fra selskabernes side i 56 af sagerne om tab af erhvervsevne. I 16 af disse sager klagede Willis Towers Watson over afslaget og opnåede en omstødelse i 14 sager. For kritisk sygdom blev der givet afslag i 37 tilfælde, og her var Willis Towers Watson uenig i tre af sagerne, der alle blev omstødt.

En af de virksomheder, der har haft gavn af den uvildige rådgivning, er William Demant Group:

»Mange af vores skadesager håndterer jeg selv, men det kan blive så specifikt, at jeg må have eksperten i røret, og så ringer jeg til Willis Towers Watson,« siger Pensions and Insurance Manager Gitte Kristiansen fra William Demant Group.

Hjælp til sociallovgivningen ved personskadesager
Det er typisk i forbindelse med klager over afgørelser i personskadesager, at kunderne ringer til claims-afdelingen i Willis Towers Watson. Claims-afdelingen håndterer forsikringer for tab af erhvervsevne og kritisk sygdom. Sociallovgivningen ændrer sig løbende, og derfor kan det være svært for private virksomheder hele tiden at være helt opdateret, når man ikke arbejder inden for området til dagligt.

»Det er særligt, når vi kommer ud i krøller af sociallovgivningen, at det har stor værdi for mig at ringe til Willis Towers Watson. Anne-Kathrine Vestergaard, som jeg plejer at ringe til, er uddannet socialrådgiver med mange års erfaring. Den faglige belast er i top, så med rådgivningen fra hende bliver jeg bedre klædt på til at argumentere for en sag – det kan eksempelvis være over for kommunen. Vi har "vundet" i flere sager med nogle kommuner,« siger Gitte Kristiansen.

Det betaler sig at være kritisk og grundig
Når Willis Towers Watson rådgiver i personskadesager, sker det med et dybt kendskab til forsikringer og pensionsaftaler samt til Forvaltningsloven, hvor faktorer som partshøringer og tidsfrister kan have stor betydning for, om en sag bliver genåbnet og revurderet.

»Det er vigtigt, at vores kunder ved, at vi kan rådgive dem, hvis de har brug for et par ekstra – og ikke mindst uvildige – øjne på en afgørelse af deres sag. Det er jo store summer, vi har med at gøre her. Ikke nok med at virksomheden bliver ramt på produktiviteten ved personskader og sygdom, skadesager har ofte også store økonomiske konsekvenser for en virksomhed. En korrekt afgørelse kan i mange sammenhænge være afgørende for virksomhedens muligheder for at håndtere konsekvenserne af en langtidssygemelding eller anden personskade,« siger Director Placement & Claims Nefer Stensballe fra Willis Towers Watson.

De 17 omstøbte skadesager er alle sager vedrørende tab af erhvervsevne og kritisk sygdom.

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan din virksomhed kan få uvildig rådgivning og hjælp til at håndtere skadesager, kan du altid henvende dig til din faste kontaktperson i Willis Towers Watson. 

Af Kristine Seest, Willis Towers Watson