13 millioner kroner i ekstra erstatning til uarbejdsdygtige medarbejdere

tirsdag d. 30. juni, 2020

Willis Towers Watsons Claims Team har i 16 sager hjulpet kunder til at få en højere erstatning, end pensionsselskabet eller kommunen i første omgang var villig til at udbetale.

Af Martin Wex

13.772.391 kroner. Det er den samlede merværdi, som Willis Towers Watson har skabt i 2019 ved at klage over afgørelserne i 16 sager om udbetaling af erstatning fra pensionsselskaberne eller sociale ydelser fra kommunerne.

»Arbejdet med at hjælpe uarbejdsdygtige medarbejdere med at få deres helt berettigede erstatning er noget af det, der gør mig allermest stolt over at være en del af Willis Towers Watson, og jeg har kun stor ros til vores dygtige medarbejdere i Claims Teamet, der gør en utrættelig indsats for at hjælpe mennesker, der befinder sig i en meget svær situation. Pensionsselskaberne træffer de rigtige afgørelser i de allerfleste tilfælde, men når de efter vores vurdering tager fejl, så træder vi ind og kæmper for, at den skaderamte kan få nøjagtig det, som han eller hun er berettiget til,« siger Claims Team Director Nefer Stensballe fra Willis Towers Watson.

Hun understreger, at de skaderamte medarbejdere i alle tilfælde også er tilfredse, når Willis Towers Watson er enig i pensionsselskabernes afgørelser, fordi det giver tryghed at vide, at afgørelsen er blevet efterprøvet af en uvildig part, der står helt på medarbejderens side.

Over 90 procent succesrate
Willis Towers Watson gennemgik i alt 907 sager i 2019 og valgte at klage over afgørelserne i 16 af sagerne. Willis Towers Watson fik medhold i samtlige klager og dermed omgjort den oprindelige afgørelse, så den enkelte medarbejder fik en højere erstatning eller offentlig ydelse. De fleste sager handlede om manglende eller utilstrækkelig erstatning ved tab af erhvervsevne.

Willis Towers Watsons Claims Team har siden oprettelsen i 2016 gennemgået cirka 4.000 sager, klaget over afgørelsen i 77 sager og vundet de 70. Det har skabt en merværdi for medarbejderne på i alt 51 millioner kroner.

Hjælp til behandling
Claims Teamet hjælper også medarbejdere, der har fået afslag på at få deres behandling dækket via deres behandlingsforsikring. I 2019 modtog Willis Towers Watson henvendelse fra 51 medarbejdere, der var utilfredse med, at de ikke kunne få deres behandling betalt via deres forsikring.

»Behandlingsforsikringsselskaberne dækker hvert år tusindvis af behandlinger, så det er kun et fåtal af sager, der havner på vores bord. Men når det sker, så sørger vi naturligvis for at gennemgå sagerne for så vidt muligt at sikre, at medarbejderne får den fornødne og berettigede behandling for hurtigst muligt at blive raske og i stand til at genoptage deres arbejde i fuldt omfang,« siger Nefer Stensballe.

Willis Towers Watson fik i 2019 omgjort afgørelsen til medarbejderens fordel i 25 af de 51 sager. Willis Towers Watson var enige i afgørelsen i 16 af sagerne, mens Willis Towers Watson i de resterende 10 sager har klaget uden at få ændret afgørelsen.

martin.wex@willistowerswatson.com