Nyheder

Gode tider for pensionsopsparerne

Nye former for kriminalitet mod virksomheder

Kundens interesser kommer altid først

Pensionsselskaberne har indtil nu udnyttet de stigende kurser på aktie- og obligationsmarkederne til at levere pæne afkast til investorerne.

En enkelt telefonopringning kan være nok til at udsætte en virksomhed for omfangsrige skader eller økonomiske tab – kriminalitet begås i nye former, og det stiller krav til virksomheder, der vil sikre og forsikre sig.

Sus Seroff har fået mere end 150.000 kroner ekstra til pensionen, efter at hun har fået Willis Towers Watson til at gennemgå sin pensionsopsparing.
Øget tryghed ved køb og salg af erhvervsejendomme

Forsikring af entreprenørers projekteringsfejl og rådgiveres udførelsesfejl

Statsgaranteret erstatning ved NBCR-terror

Ejerskifte Pro er et helt nyt koncept, der for første gang gør det muligt at få udarbejdet en tilstandsrapport og at tegne en ejerskifteforsikring på en erhvervsejendom.

Med AB18 og ABR18 er der kommet fornyet fokus på entreprenørers ansvar for egenprojektering, de såkaldt blandede interesser, og muligheder og udfordringer i forbindelse med forsikring af dette ansvar. Denne artikel belyser baggrunden og mulighederne for forsikring af entreprenørers projektering og rådgiveres udførelsesfejl.

Folketinget har vedtaget en ny lov om terrorforsikring, der giver ret til erstatning ved terrorangreb med masseødelæggelsesvåben, hvis blot virksomheden har tegnet en brandforsikring.
Træning i arbejdstiden styrker medarbejdernes trivsel og virksomhedens forhandlingsposition

Selv en god ordning kan altid blive bedre

Sommer er højsæson for skybrud

Træningsprogrammet 2x7 minutter viser, at den forebyggende sundhedsindsats betaler sig. Efter medarbejderne er begyndt at træne i arbejdstiden, oplever de færre smerter og gør mindre brug af behandlingsforsikringen.

Scania har fået ny pensionsordning efter en udbudsrunde, der har skaffet bus- og lastbilsproducenten »overraskende mange« forbedringer.

Årets første skybrud ramte Danmark i maj – erfaringerne herfra og fra tidligere år viser, at det kræver opmærksomhed at undgå, at skybrud både belaster bygninger, inventar og forsikringspolicen.
God start på året for pensionsopsparerne

Seniorliv fastholder de mest erfarne medarbejdere

Halvårsstatus på risikotrends 2019

Første kvartal 2019 har budt på markante stigninger på stort set alle aktiemarkeder, og det har givet de fleste pensionsopsparere et ualmindeligt godt afkast.

Seniorliv er et nyt seniorkoncept, der hjælper virksomheder med at fastholde seniormedarbejdere – og med at gøre arbejdspladsen attraktiv for de medarbejdere, der befinder sig i sidste fase af deres karriere.

Willis Towers Watson har gjort halvårsstatus på de mest dominerende trends i 2019 – konklusionen er, at de stadig er relevante at inddrage i organisationens risikostyring.
1 2 3 4 5