Nyheder

Teknologien indtager ejendomsdriften

Højere pensionsalder stiller nye krav til virksomhederne

Nye garantier er en fordel for entreprenører

Ejendomsdrift er på vej ind i en ny tidsalder, hvor teknologi spiller en større rolle. Droner og robotter er blevet en del af hverdagen, når bygninger skal vedligeholdes, og med nye produkter er det nu også muligt at forsikre de teknologiske hjælpemidler

Tidspunktet for, hvornår ældre medarbejdere lader sig pensionere, har været jævnt stigende de seneste 20 år, og derfor skal den enkelte arbejdsplads være opmærksom på behovet for en seniorpolitik – og tjekke om udløbsalderen på pensionsordningen er tilpasset den nye virkelighed.

Willis Towers Watson har udvidet paletten af ydelser og tilbyder nu også garantier til entreprenører. I et konkret tilfælde har det resulteret i en garantiramme på 100 millioner kroner til en større dansk entreprise.
»LIFE har sat sundhedsfremme på dagsordenen«

Ny brancheaftale hjælper syge medarbejdere

MgO-byggeskade fælder rådgiver, mens entreprenør går fri

Stadig flere af Willis Towers Watsons kunder efterspørger trivsels- og sundhedsanalysen LIFE. Møbelproducenten Tvilum er en af de virksomheder, der har gennemført analysen, og det har sat gang i nogle konkrete forebyggelsesinitiativer

Danmarks syv største pensionsselskaber har med virkning fra 1. september tilsluttet sig en fælles brancheaftale. Aftalen sikrer, at syge medarbejdere ikke længere risikerer at stå uden forsikringsdækning, hvis deres arbejdsplads skifter pensionsleverandør. 

Den første retslige afgørelse om brug af magnesiumoxid-plader i byggeriet placerer ansvaret hos rådgiveren, der undlod at konsultere bygherren. En stor del af regningen ender dog hos bygherren.
Stigende fokus på Cyber Risk Management

Uvildig rådgivning giver flere penge til pensionen

HR-konsulenter kan også få brug for støtte

De seneste cyberangreb mod danske virksomheder har skærpet opmærksomheden på, at cyberkriminalitet er en alvorlig og reel trussel, men langt fra alle har sat tilstrækkeligt fokus på at forebygge og begrænse risikoen.

Peter Schlütter kan se frem til en økonomisk set langt bedre pensionisttilværelse, efter at han har fået hjælp af Willis Towers Watson til at optimere sin pensionsopsparing.

Stifinder er et rådgivningskoncept, der tager tidligt hånd om sygefravær. DGI bruger Stifinder aktivt i forhold til stress, og det var en hjælp for HR-konsulent Sonja Elgaard, da hun havde brug for det.
Det oversete sygefravær i danske virksomheder

Truslen fra cyberspace – og vejen til at begrænse risikoen

Obligatorisk tandforsikring i finanssektoren

Sygefraværet blandt fuldtidsansatte lønmodtagere i Danmark stiger og i forsøget på at nedbringe antallet af sygedage er det korte sygefravær blevet overset.

Virksomheder i hele verden er mere end nogensinde truet af cyberangreb – og intet tyder på, at truslen bliver mindre i fremtiden. Tværtimod.

Tandforsikring er blevet obligatorisk for medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem Finansforbundet og FA.
1 2 3 4 5