Willis Care - indsats med gevinst

Sundhed er konstant på agendaen, og sundhedsbegrebet udvider sig løbende. Sundhed er ikke længere bare individets sundhed, men også virksomhedens sundhed og sidst, men ikke mindst, samfundets sundhed.

Som enkelt individ bliver man hele tiden præsenteret for nye sundhedselementer, som man skal tage stilling til. Vi kan i dag få tjekket mange forskellige sundhedstal, som vi gerne skal forholde os proaktivt til, og tilmed bliver vi konstant informeret om nye anbefalinger på kost, motion, stressforebyggelse og lignende.

Sundhed skal man forholde sig til
Som virksomhed er der ligeså mange anliggender, man skal forholde sig til. Ikke nok med, at der udarbejdes nye arbejdsmiljølove, der skal overholdes; medarbejderne stiller også større krav til sundhedstiltag i hverdagen.

Som medarbejder er man ikke længere tilfreds med sund kost i kantinen og frisk frugt i hverdagen. Standarden for, hvad medarbejdere forventer af arbejdspladsen på sundheds- og arbejdsmiljøområdet, rykker sig.

I dag er det ved at være standard, at man tilbydes et årligt helbredstjek. Samtidig tyder udviklingen på, at det fremover vil være et attraktivt gode for den enkelte samt for virksomheden som en forebyggende indsats, at medarbejderen får tilbud om personlig sparring af en coach.

Men hvad skal man som virksomhed vælge? Hvad er effekten af initiativerne, og hvordan er de skattemæssige konsekvenser?
Willis Care kan rådgive om de rigtige prioriteringer af virksomhedens sundhed i forhold til strategien, gennemføre udbud blandt de mange leverandører af sundhedsydelserne, og sikre, at den rigtige udbyder vælges.

Ved at have fokus på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, kan sygefravær nedbringes, arbejdsskader kan forebygges, ligesom der kan opnås bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, forbedret personalepleje og alt i alt større tilfredshed i ansættelsesforholdet.

Willis Care kan hjælpe
Willis Care kan hjælpe på flere forskellige områder:

 • Strategisk sundhedsledelse
 • Identificere behovet for forebyggelse
 • Give uvildig rådgivning om leverandørvalg
 • Implementere forebyggende tilbud
 • Varetage serviceringen af sundhedsordning/forsikring
 • Sikre "Value-for-money"
 • Koordinere med personforsikringer, arbejdsskadeforsikringer og lignende

Forebyggende sundhedsordninger og sundhedspolitik
Med Willis Towers Watsons helhedsorienterede tilgang kan vi hjælpe med at vælge den rette sundheds­ordning, der passer til virksomhedens strategi og opfylder medarbejdernes behov. Det sikrer både på kort og lang sigt et højt sundhedsfagligt fokus med løbende justering af succeskriterierne for sundhedsordningen. Willis klæder virksomheder på i forhold til at igangsætte målrettede indsatser inden for sundhedsområdet.

Indholdet af en generel sundhedsordning på arbejdspladsen varierer alt efter behov og ønsker. Mulighederne er mange – her er et udpluk af tiltag, som vi har erfaring med:

 • In-house klinik med behandling af eksempelvis kiropraktor, fysioterapeut, massør, zoneterapeut, akupunktør eller lignede
 • Eksterne netværk af behandlingsklinikker
 • Foredrag om sundhedsrelaterede emner – kost, rygeafvænning, motion, livsstil og motivation, mindfulness, stress og robusthed
 • Arbejdspladsrevisioner
 • Holdtræning

Psykisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø kan være en diffus størrelse at forholde sig til for en virksomhed. For hvad er psykisk arbejdsmiljø egentlig, og hvordan kan vi arbejde med det på vores arbejdsplads?

Det psykiske arbejdsmiljø handler om sammenhængen mellem arbejdsmæssige forhold og medarbejdernes psykiske helbred og trivsel. Et godt psykisk arbejdsmiljø forebygger stress og nedslidning, og samtidig fastholder og udvikler det medarbejderne.

Virksomheder bør tilbyde deres medarbejdere psykologisk rådgivning eller coaching, fordi alle mennesker oplever tidspunkter eller situationer i livet, der griber så voldsomt ind i tilværelsen, at det ikke er nok at tale med en nær ven eller kollega. Medarbejderen får hurtigere tilværelsen til at fungere igen efter kriser og voldsomme hændelser, når der er hjælp at hente fra professionelle rådgivere.

Stress og robusthed
Arbejdsrelateret stress er vanskeligt at komme til livs udelukkende ved individuel stresshåndtering. Alle kan dog have gavn af at blive præsenteret for forskellige metoder til at håndtere stressede situationer, da det er den enkeltes medansvar at sige fra over for stress på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen bærer et stort ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø, herunder håndtering af stress. Det er derfor en god ide at have en stresspolitik, der eventuelt kan være integreret i virksomhedens personalepolitik. Formålet er at reducere forekomsten af stress og etablere en fælles holdning til problemet. Når alle medarbejdere og ledere sætter stress på dagsordenen, kommer der klarhed over, hvem der har ansvaret for hvad – og hvornår.

Willis Towers Watson anerkender stress, som et samfundsmæssigt problem, der ikke alene kan løse på arbejdspladsen, men kræver en helhedsorienteret tilgang, hvor der fokuseres på det hele menneske. Derfor tilbyder vi en kombineret tilgang til håndtering af stressproblematikker ved hjælp af robusthedstræning for virksomhedens medarbejdere.