Seniorservice

Willis Towers Watsons seniorservice er med til at sikre, at væsentlige rådgivningsopgaver af seniorerne bliver varetaget i forhold til seniorkarrieren og overgangen til den tredje alder.

Erfaringerne viser, at det er vigtigt at undersøge muligheder og søge informationer for at kunne foretage de rigtige valg – og foretage dem i tide. Det er bedre selv at finde sine løsninger, end at andre, eller tiden for den sags skyld, vælger for én.

Otium+ seminarer
Willis Towers Watsons otium+ seminarer er et tilbud til de medarbejdere, der er fyldt 55 år samt eventuel ægtefælle eller samlever. På kurset bliver mange af de problemstillinger taget op, som de fleste mennesker ofte kun har en svag forestilling om, hvordan de vil håndtere.

Læs mere om Willis Towers Watsons otium+ seminarer

Seniorøkonomisk overblik
Som en særlig ydelse tilbyder vi et individuelt og udvidet økonomisk rådgivningsmøde, der ikke en del af den almindelige rådgivning, som vores kunder får.

Rådgivningen baserer sig på den enkeltes individuelle, økonomiske behov og forhold. Vi anvender et særligt seniorøkonomisk værktøj, som inddrager alle de relevante økonomiske aspekter i planlægningen, og derved giver et totalt overblik over finansieringen i den tredje alder.

Læs mere om den seniorøkonomiske rådgivning

Fastholdelse
Seniormedarbejdere er i stadig udvikling og værdifulde elementer i en god personalesammensætning, og samtidig er de vigtige kulturbærere og mentorer i en virksomhed. En af de store udfordringer i de kommende år både for samfundet og ikke mindst for arbejdsgiverne er at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet.

Vi rådgiver om fastholdelse og tiltrækning af seniorer. Det kan være samtaler med den enkelte medarbejder om hans eller hendes muligheder for at blive på arbejdspladsen – om fordelene og ulemperne, eller planlægning sammen med virksomheden og den ansatte samt eventuel ægtefælle/samlever. Derudover kan vi tilbyde socialrådgiverbistand.

Værdifulde seniorer
Seniorer har ofte en viden, som er særdeles værdifuld for den enkelte arbejdsplads, og både samfundsøkonomisk og for den enkelte senior er det væsentligt, at seniorerne har mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet.

Den enkeltes ønske om og mulighed for at trække sig tilbage bestemmes af en række forhold som økonomi, helbred, uddannelse og familiemæssige situation.

Seniorens arbejdsopgaver og forholdene på arbejdspladsen i øvrigt har imidlertid også stor betydning for, hvornår en medarbejder vælger at forlade arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiverne tilbyder arbejdspladser med fleksible rammer og vilkår, som gør, at den enkelte senior trives, og at arbejdspladsen medtænker seniorer ved rekruttering.

Samtidig er det afgørende, at den enkelte senior også selv tager ansvar for at være en attraktiv medarbejder for arbejdspladsen ved løbende at udvikle sine kompetencer. Med andre ord har både ledere og seniorer et fælles ansvar for, at en senior ikke er en medarbejder, der er på vej væk, men tværtimod er en medarbejder, der fortsat er på vej i arbejdslivet, og som sikrer videregivelse af viden og kompetencer via sidemandsoplæring.