Pension

Tryghed
Et samarbejde med Willis Towers Watson sikrer en professionel rådgivning om pensions- og forsikringsforhold – både for virksomheden og for den enkelte medarbejder.

Følgende punkter indgår i vores servicekoncepter og arbejdsprocesser:

 • Udarbejdelse af en handlingsplan, der sikrer overblik og optimal udnyttelse af ressourcer.
 • Opstilling af pensionsmodel og servicekoncept, hvor der lægges vægt på opfyldelse af kundens behov frem for tilpasning til kendte produkter på markedet.
 • Vi kontakter leverandørerne og sparer dermed virksomheden for tid. Virksomheden undgår selv at skulle foretage markedsscanning.
 • Med adgang til hele pensions- og forsikringsmarkedet holder vi konstant øje med markedsudviklingen. Det gælder både produktudbud, markedspositionen og udviklingen i de forskellige pensionsselskaber. Denne viden og føling med markedet viderebringer vi til vores kunder. Ved et løbende samarbejde betyder det, at virksomheden har sikkerhed for, at dets pensions- og benefitkoncept til stadighed hviler på markedsoptimale vilkår.
 • Vi vurderer og sammenligner tilbud og udarbejder rapport. Det sikrer et optimalt beslutningsgrundlag for udvælgelse af pensionsleverandør.
 • Løbende tilpasning af pensions- og benefitkonceptet. Det sikrer kontinuerlig mulighed for optimering af pensionsordningens indhold.

Uvildig rådgivning - hvordan arbejder vi?

  • Willis Towers Watson er uafhængig af pensionsleverandørerne – både økonomisk, teknisk og politisk.
  • Vores løsning af opgaver tager udgangspunkt i objektive og uvildige analyser.
  • Vi samarbejder med alle pensionsleverandører.
  • Vores internationale netværk gør det endvidere muligt at besvare spørgsmål, der rækker uden for Danmarks grænser.
  • Alle medarbejdere er ansat på fast løn. Ingen er ansat på salgsbaseret provision.
  • Vi lægger vægt på etik og et højt fagligt uddannelsesniveau blandt vores medarbejdere.
  • Willis Towers Watson er medlem af Forsikringsmæglerforeningen i Danmark og har behørig ansvarsforsikring.

Overblik og analyse
Ved hjælp af en avanceret webbaseret analyse, kan vi udarbejde et pensionsoverblik, der på en overskuelig måde giver den enkelte medarbjder overblik over samtlige pensionsordninger, herunder pensioner fra det offentlige, ATP og eventuelle andre ydelser.

Med denne objektive og uvildige pensionsanalyse, er medarbejderen i stand til at træffe de rigtige beslutninger og informere sin familie om den økonomiske situation, som vil være virkelighed, når indtægten falder bort ved invaliditet, dødsfald eller pensionering.

Investering og opsparing
Medarbejdernes ønske om større medindflydelse på investering af pensionsmidler, har resulteret i mange nye investeringsmuligheder, der stiller øget krav til information og selskabsuafhængig rådgivning.

I forbindelse med etablering eller ændring af virksomhedens pensions- og benefitordning, indgår unit link-ordninger og markedsrenteprodukter som et væsentligt alternativ til traditionelle pensionsordninger.

Markedet for unit link-ordninger og markedsrenteprodukter er i Danmark temmelig uigennemsigtigt på en række væsentlige områder. Fondsudbud, information og rådgivning er nogle af de områder, der er svært sammenlignelige. For at give virksomheden et solidt beslutningsgrundlag, klarlægges alle relevante aspekter omkring unit link-pensionsordninger, og et sammenligningsgrundlag mellem unit link-leverandører udarbejdes. Derved sikres den bedst mulige løsning for virksomheden og virksomhedens ansatte.