Arbejdspladsvurdering - APV

Willis Towers Watson APV er et værktøj til gennemførsel af systematisk arbejdspladsvurdering og automatiserede handlingsplaner for optimering af arbejdsmiljøet og afdækning af risici på arbejdsmiljøområdet.

Fokus på alle arbejdspladsens niveauer
Vi har arbejdet med arbejdsmiljøproblematikker på en lang række arbejdspladser i både offentligt og privat regi. Willis Towers Watson APV er opbygget, så kunderne opnår et stærkere fokus på alle arbejdspladsens niveauer – både det strategiske, operationelle og det taktiske niveau.

Gennemprøvet og brugervenligt
Willis Towers Watson APV inkluderer blandt andet følgende elementer:

  • Professionel projektstyring af processen og sammenhæng med de øvrige arbejdsmiljø-opgaver varetaget af vores sundhedsmæglerafdeling.
  • Levering af et gennemprøvet, brugervenligt og lettilgængeligt APV-system. Systemet leveres med mere end 200 grupperede spørgsmål inden for alle dele af arbejdsmiljøområdet, så det kan anvendes allerede fra første dag i APV-arbejdet. Systemet muliggør desuden integration af egne spørgsmål.
  • Automatiserede handlingsplaner på baggrund af registrerede problemområder.
  • Integration af Willis Towers Watson Indeks med det formål at gøre det muligt at måle niveauet for udvalgte selvvurderede områder baseret på spørgerammens områder. Redskabet kan være med til at måle risikoen for arbejdsulykker og omfanget af disse, samtidig med at det giver en indikation af det generelle arbejdsmiljø, trivslen og sundheden på arbejdspladsen.