Willis Security Management

Willis Security Management (WSM) yder uvildig rådgivning inden for risikostyring for offentlige og private virksomheder.

Den uvildige rådgivning kan foretages på følgende områder:

Risikostyring
Risikostyring bygger på en langsigtet strategi for sikring af virksomhedens værdier.

I takt med at forsikringsselskaberne stiller stadig større krav til sikring af virksomhedens værdier, kan WSM tilbyde uafhængig rådgivning og sparring i sikringsspørgsmål. WSM kan støtte med uvildig rådgivning i forhold til:

 • Implementering af virksomhedens sikringspolitik
 • Udarbejdelse af en sikrings- og handlingsplan
 • Willis Risk Audit (benchmarking- og risikovurderingssystem)
 • Willis Blue (visualiseringsværktøj, der viser nuværende sikringsniveauer og beskriver eventuelle anbefalingstiltag)
 • Sikringsnotater, som beskriver den enkelte bygnings nuværende sikringsniveau

Sikringsrådgivning
Det kan være vanskeligt for virksomheden at være opdateret med udviklingen inden for de mange risikoområder, som en virksomhed repræsenterer - tænk blot på for eksempel brand, tyveri, vand, auto, overfald eller kriminalitet. WSM kan støtte med uvildig rådgivning i forbindelse med:

 • Sikring og sikringsniveauer, jf. Forsikring og Pension (F&P)
 • Gennemgang af eksisterende servicekontrakter på sikringsydelser
 • Skader eller ændrede forsikringsforhold
 • Nybyggerier eller renovering af bygninger
 • Beskrivelse af eksisterende sikringsniveau til brug ved forsikringsudbud
 • Personsikkerhed
 • Brandsikring
 • Transientbeskyttelse
 • Vandsikring
 • Adgangssikring
 • Perimetersikring (område)

Udbud
Ved indkøb af sikringsydelser kan WSM også hjælpe virksomheden med professionel rådgivning, så den får mest for pengene. Det kan være rådgivning i forbindelse med indkøb af:

 • AIA (automatisk indbrudsalarmanlæg)
 • ADK (adgangskontrol)
 • ABA (automatisk brandalarmanlæg)
 • Vagt- og serviceydelser
 • Mekanisk sikring (nøgler, nøgle-/pengeskabe, rullegitter, hegn m.m.)
 • ITV-overvågning (kameraovervågning)
 • Serviceydelser inden for sikringsområdet
 • Hjælp til indgåelse af rammeaftaler i forbindelse med indkøb af sikringsprodukter og -ydelser

Willis Risk Audit
Willis Risk Audit er et benchmarking- og risikovurderingssystem udviklet af Willis. WSM anvender Willis Risk Audit i to udgaver:

 • Willis Risk Audit - Self-audit
 • Willis Risk Audit+

Willis Risk Audit - Self-audit kan blandt andet bruges, hvis man ønsker at få informationer om virksomhedens sikringsniveau eller risikoprofil. Det sker ved, at der bliver udsendt et elektronisk spørgeskema (pr. mail med adgangskode til systemet).

Willis Risk Audit+ bruges, når virksomheden ønsker en gennemgang udført af os. Her anvender WSM vores specieluddannede sikringsrådgivere.

Willis Risk Audit giver:

 • Specifik anbefalingsrapport baseret på egne eller vores besvarelse/vurdering
 • Anbefalingsrapport med billeddokumentation samt vores kommentarer (Willis Risk Audit+)
 • Samlet oversigtsbillede over besvarelser/vurderinger til intern benchmarking og prioritering af indsatsområder
 • Mulighed for udtræk af data i diverse diagrammer m.m.
 • Rapporter kan endvidere benyttes til udarbejdelse af sikringspolitikker, sikrings- og handlingsplaner, samt estimerede budgetteringer i forbindelse med fremtidige sikringstiltag

Willis Blue
Willis Blue er et visualiseringsværktøj, som gennem "trafiksignallys" viser de vigtigste indsatsområder. Willis Blue giver:

 • Overblik over sikringsniveauet i virksomheden
 • Hjælpeværktøj til risikostyring tilpasset virksomheden
 • Overblik over de vigtigste indsatsområder
 • Overblik over nødvendige tiltag for at opfylde sikringskrav
 • Mulighed for prioritering af indsatsområder og dermed bedst mulig anvendelse af midlerne
 • Mulighed for egen administration af Willis Blue (selvstændige brugerrettigheder)

Kompetencer
WSM's sikringsrådgivere er uddannede eksaminerede sikringsledere eller certificeret inden for et fagområde. Derudover har de individuel uddannelse samt flere års erfaring inden for sikring og sikkerhed.