Willis Risk Engineering

Willis Risk Engineering (WRE) løser arbejdsopgaver på et højt kvalificeret niveau tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. Vi har specifikke kompetencer samt stor erfaring inden for mange forskellige specialområder.

WREs mål er at skabe et struktureret overblik for kunden og vise sammenhængen mellem kundens risici og det aktuelle eller ønskede forsikringsprogram, samt gøre kunderne i stand til at overskue parallelle og krydsende problemstillinger i denne sammenhæng.

WREs rådgivningsydelser:

Risikorapporter
WRE gennemgår og vurderer virksomhedens fysiske risici dels set i relation til den gældende lovgivning og dels i relation til det aktuelle forsikringsprogram. Der opstilles forskellige skadesscenarier for bygninger, løsøre og driftstab, for at fastlægge konsekvensen af de værst tænkelige skader (Estimated Maximum Loss, EML).

Rapporterne giver virksomhedsledelsen overblik og forståelse for de risici, vi observerer i virksomheden.

Skadeforebyggende rapporter
WRE udarbejder konkrete forslag til at undgå de påpegede risici i risikorapporten. Der opstilles økonomiske estimater for de foreslåede risikoforbedringer.

Løsøreregistrering og vurdering
WRE kan være behjælpelig med at foretage en opgørelse af forsikringsværdierne herunder fastsættelse af større produktionsenheder.

Skadeshjælp/assistance ved større skader
WRE rådgiver og sikrer, at vores kunder får en optimal erstatningsudbetaling fra forsikringsselskaberne.

WRE har dels formået at få ændret forsikringsselskabets bedømmelse af forsikringsskader, så de alligevel gav dækning – og dels fået hævet erstatningen til kunder.

Specialrådgivning - Willis Blue (WB)
WB er udviklet for at give virksomhedsledelsen/risk manageren et web-baseret risikovurderingsværktøj, der gør det muligt at sammenligne de enkelte adresser i virksomheden/koncernen set i relation til den af virksomheden fastsatte risikopolitik/risikostandard.

WB kan sammenholde og vurdere et stort antal risici, som for eksempel traditionelle risici, kontrolforanstaltninger, skadesforebyggende indsatser, miljørisici, transportrisici, m.m.

WB er et meget fleksibelt informationsværktøj, hvor de risikokriterier og -standarder, der skal benyttes, udarbejdes sammen med virksomheden, der dog selv sætter "højden på overlæggeren" for de krav, der opstilles.

Kundefordele:

  • WB kan tilpasses fuldstændigt efter kundens værdier og behov, så det afspejler sig i risikokriterierne.
  • WB er fleksibel, fordi der kan sammenstilles et bredt billede af risikoprofiler, eller der kan fokuseres på en specifik risiko eller adresse.
  • WB giver en umiddelbar respons til den risikoansvarlige og fortæller, om risikopolitikken og de fastsatte standarder er overholdt – en objektvurdering.
  • WB giver mulighed for at gennemføre benchmarking af alle besigtigede anlæg/virksomheder set i relation til den vedtagne risikopolitik og fastsatte risikostandard – en objektsammenligning.
  • WB øger mulighederne for at identificere og forbedre virksomhedens risikoniveau.
  • WB er et beslutningsværktøj, der kan give en mere målrettet og eksakt investeringsstyring for at opnå det maksimale udbytte af den enkelte investering.
  • WB er et system, som kan opsamle, lagre og dele detaljerede risikoinformationer.
  • WRE kan hjælpe i hele WB-processen - blandt andet med at opstille de ønskede risikokriterier/risikoniveauer.

Beredskabs- og katastrofeplaner
WRE udarbejder interne beredskabs- og katastrofeplaner for virksomheder og institutioner (for eksempel sygehuse). Der kan udarbejdes totalplaner eller planer på forskellige niveauer, for eksempel tekniske beredskabsplaner eller rene flugtvejsplaner, samt planer for virksomheden til at komme videre efter forskellige skadeshændelser – Business Continuity Management og/eller Planning.

Due diligence
For en potentiel køber udarbejder WRE en teknisk vurdering af den risiko, der skal overtages. En systematisk due diligence-undersøgelse sikrer, at ledelsen ikke senere kommer ud for ubehagelige overraskelser i den købte virksomhed. Omfanget af due diligence-undersøgelsen tilrettelægges fra sag til sag efter vores kunders ønsker og behov.

Der kan også foretages en undersøgelse af kundens aktuelle virksomhed set i relation til den tegnede forsikring – med forslag til forbedringer.

Miljøvurderinger
Der foretages miljøvurderinger af virksomheden i forbindelse med tegning af diverse miljøforsikringer.

VIP-koncept
Til specielt større kunder, hvor der årligt sker store forandringer, kan der fast tilknyttes ingeniører med flere årlige besøg på virksomheden for at sikre, at risikooplysningerne i forsikringssammenhænge hele tiden er opdateret, og for at virksomhedsledelsen hele tiden kender virksomhedens risikoprofil, så der i den anledning kan tages passende foranstaltninger set i relation til virksomhedens risiko- og forsikringspolitik.

Behovet for ændringer i forsikringerne kan desuden udspringe fra ændringer i love, pres fra omgivelserne og almen øget opmærksomhed på nødvendigheden af at kunne styre risici.