Willis Insurance Pool

Willis Towers Watson har stor ekspertise inden for administration, service og opbygning af komplekse forsikringsløsninger for såvel danske som udenlandske virksomheder.

Denne ekspertise har resulteret i, at vi har udviklet Willis Insurance Pool (WIP), der rummer alle de faciliteter, der er behov for i en daglig forsikringsadministration.

Willis Insurance Pool - et enestående koncept
Med baggrund i en bedre udnyttelse af vores kunders ressourcer/optimering af de administrative processer, bredere dækningsomfang og lavere omkostning til forsikring, har vi udarbejdet et kundeorienteret koncept for ca. 90 % af alle virksomheder i Danmark, som er enestående for markedet.

Vi er den største indkøber af forsikring i Danmark, og det kan vores kunder drage stor fordel af og derigennem sikre virksomheden optimale indkøbsbetingelser i form af bedre forsikringsprodukter og lavere forsikringsomkostninger.

Tryghed, sikkerhed og økonomisk fordel
Konceptet er baseret på en markedsundersøgelse foretaget blandt alle vores kunder, hvor grundlæggende ønsker og behov er blevet kortlagt og derefter udbudt til samtlige forsikringsselskaber i Danmark. Det har blandt andet resulteret i følgende:

 • Professionelt setup
 • Omfatter en meget stor del af markedet
 • Willis Towers Watson overtager en del af administrationen/skadeshåndteringen
 • Mindre administration – enkel tilbudsgivning/certifikatløsning (ingen policer)
 • Brede dækninger
 • Brede wordings/forsikringsbetingelser på stort set alle områder
 • Lavere forsikringspræmier

Kort sagt – tryghed, sikkerhed, økonomisk fordel og sidst men ikke mindst – overblik.

Merværdi til kunderne
Vi tilfører virksomheden en merværdi på følgende områder:

 • Forsikringsfinansiering købes til markedets mest konkurrencedygtige priser
 • Forsikringsdækning leveres på markedets bedste vilkår
 • Mulighed for at benytte vores internationale netværk
 • Professionelle ledelsesværktøjer
 • Relevant rapportering til direktion og bestyrelseLedelsen holdes orienteret om udviklingen på forsikringsmarkedet
 • Stærkere forhandlingsposition ved fælles forsikringsindkøb
 • Frihed til implementering af langsigtet strategi for Risk Management
 • Større handlefrihed ved skærpelser på forsikringsmarkedet
 • Assistance og rådgivning ved skader
 • Lettelser i den daglige administration
 • Sikkerhed for faste kontaktpersoner/rådgivning