Skadebehandling

I takt med, at stat, regioner og kommuner i større omfang selvforsikrer eller vælger høje selvrisici, opstår behovet for at administrere og behandle de skader, som forsikringsselskaberne traditionelt har behandlet.

Willis Towers Watson kan tilbyde at behandle og administrere alle skadetyper. Vores medarbejdere repræsenterer kompetencer inden for tingskade, jura, teknik og forsikringsmatematik.

Tingskader
Stat, regioner og kommuner, der primært er selvforsikrede eller har høje selvrisici, finansierer skaderne igennem interne puljer og en intern forsikringspolitik. Herved opstår der behov for hurtig og korrekt behandling af blandt andet bygnings- og løsøreskader.

Ansvarskrav
Skaderne kan være komplekse og skadebehandlingen forudsætter derfor erfarne og veluddannede medarbejdere. Vi kan tilbyde bistand inden for erhvervs-, produkt-, patient- og professionelt ansvar. Endvidere kan vi bistå med regreskrav i de situationer, hvor der er en skyldig modpart.

Skadestatistikker
Staten, regionerne og kommunerne har brug for statistikker over såvel dækkede som ikke dækkede skader. Disse statistikker giver overblik og er et uvurderligt redskab i risikostyringsarbejdet. Vi udarbejder kvartårlige statistikker og kommenterer udviklingen inden for de enkelte brancher og anviser mulige løsninger med henblik på at minimere udgifterne til skader.

Elektronisk anmeldelse af alle skader
Vi stiller et system til rådighed, hvor alle typer af skader kan anmeldes elektronisk. Her er der også mulighed for, at staten, regionerne og kommunerne selv kan trække de statistikker, der måtte ønskes.

Willis Insurance Pool - et enestående koncept
Med baggrund i en bedre udnyttelse af vores kunders ressourcer/optimering af de administrative processer, bredere dækningsomfang og lavere omkostning til forsikring, har vi udarbejdet et kundeorienteret koncept for ca. 90 % af alle virksomheder i Danmark, som er enestående for markedet.

Willis Towers Watson er den største indkøber af forsikring i Danmark, og det kan vores kunder drage stor fordel af og derigennem sikre virksomheden optimale indkøbsbetingelser i form af bedre forsikringsprodukter og lavere forsikringsomkostninger.