Offentlig risikoledelse

Risk management
Willis Towers Watson er Danmarks største kompetencehus inden for den offentlige sektor. Igennem mange års samarbejde med vores kunder har vi udviklet adskillige administrationskoncepter og risikostyringsværktøjer, der kan være med til at understøtte en ambitiøs risikostyringsstrategi hos kunden.

Risikofinansiering
Staten, regionerne og kommunerne har ret til selvforsikring, og derfor er indkøb af forsikringer en blandt flere muligheder, når man skal vurdere finansiering af risici. Risikofinansiering vil typisk indeholde disse elementer:

 • Forsikring
 • Selvforsikring
 • Selvrisici
 • Skadeforebyggelse
 • Administration

Forsikringsstrategi
Vi kan konstatere, at det har en positiv effekt, hvis der er en langsigtet strategi for anvendelsen af de offentlige budgetter inden for sikring og forsikring. Vi kan tilbyde rådgivning i forbindelse med:

 • Risikoanalyse i forhold til for eksempel cyberrisici (se vores cyber-hjemmeside)
 • Risici og forsikring i forbindelse med byggesager
 • Risici, som med fordel kan finansieres igennem forsikring
 • Samspil mellem sikring og forsikring
 • Intern forsikringspolitik

Forsikringsudbud
Forsikringsudbud sker i overensstemmelse med udbudsreglerne. Et udbud skal tage afsæt i kundens forsikringsstrategi, som forankres i den politiske og administrative ledelse.

Vores forsikringsmæglere kan tilbyde at gennemføre en fuld udbudsproces, hvor blandt andet følgende ydelser vil indgå:

 • Elektronisk udbudsmateriale, der er let at håndtere for forsikringsselskaberne
 • Branchetilpassede forsikringsbetingelser og programmer
 • Ingeniørrapporter
 • Tilbudsvurdering
 • Afslutningsrapport

Vi kan også tilbyde ad hoc-assistance.

Forsikringsadministration
Uanset hvilken forsikringsstrategi, der er valgt, skal der foretages en hensigtsmæssig administration af forsikringerne. I den forbindelse kan vi tilbyde rådgivning i forhold til:

 • Organisering af forsikringsadministration
 • Opbygning af interne forsikringsløsninger
 • Forsikringsrådgivning til ledelse og institutioner
 • Aktivregistrering og præmieberegning
 • Skadestatistikker, kvartals- og årsrapporter
 • Skaderegistrering

Vi kan både tilbyde it-løsninger, som understøtter forsikringsadministrationen og tilpasse rådgivningen til kundens eventuelle valg af andre it-løsninger.

Skadebehandling
Udover de nævnte rådgivningselementer, der alle understøtter kundens risikostyringsstrategi, kan vi også tilbyde at behandle og administrere alle skadetyper inden for tingskader og ansvarskrav.

Det har stor værdi for kunden, da det både sikrer hurtig og korrekt behandling af for eksempel bygnings- og løsøreskader, og samtidig kan skader i forhold til for eksempel ansvarskrav være meget komplekse, og skadebehandlingen forudsætter derfor erfarne og specialiserede medarbejdere.

Skadestatistikker
Statistikker over både dækkede og ikke-dækkede skader giver overblik, og er et uvurderligt redskab i risikostyringsarbejdet. Derfor udarbejder vi kvartalsvise statistikker til vores kunder, hvor vi kommenterer udviklingen inden for de enkelte brancher samt anviser mulige løsninger for at minimere skadesudgifterne.