Liability - ansvar og forsikringsjura

Willis Towers Watsons ansvarsafdeling bistår vores kunder med spidskompetence på ansvarsområdet.

Afdelingen har bred erfaring og løser opgaver inden for ansvarsanalyse, rådgivning og produktudvikling (forsikringsbetingelser) og arbejder både med nationale og internationale opgaver.

Med viden og kompetencer skaber vi synlig værdi for vores kunder ved for eksempel:

  • Minimering af risikoen for at pådrage sig et ukendt og/eller uforsikret ansvar samt
  • Effektiv og kvalificeret bistand i forbindelse med erstatningskrav

Fagområder
Ansvarsområdet er bredt og ofte komplekst. Afdelingen løser typisk sine opgaver indenfor følgende forsikringstekniske områder:

    • Erhvervs- og produktansvar
    • Kontraktlige spørgsmål, for eksempel vedrørende ansvarsbegrænsning og forsikringskrav
    • Specialforsikringer, for eksempel tilbagekaldelses- og kontamineringsforsikringer

Generelt
Overordnet sikrer afdelingen, at Willis Towers Watson rådgiver på baggrund af – og anvender – de bedste og mest tidssvarende produkter og betingelser på ansvarsområdet. I vid udstrækning udvikler afdelingen også egne betingelser.

Desuden leveres relevant information i form af for eksempel faktablade og brochurer. Informationen stilles til rådighed for vores kunder og indgår i vores interne vidensdeling.