Globalt netværk

Det er vores opfattelse, at Willis Towers Watson kan skabe en betydelig merværdi gennem en proaktiv indsats og via de metoder og den organisation, vi repræsenterer. Vi mener, at vi differentierer os markant fra vores konkurrenter og kolleger i branchen.

De drivende kræfter bag denne differentiering er:

  • Willis Towers Watson Global Network
  • Willis Towers Watson Client Advocate®
  • One Flag
  • Partnerskab
  • Kreativitet

Willis Towers Watson Global Network
Willis Towers Watson Global Network er det verdensomspændende netværk af Willis Towers Watson-kontorer, som arbejder sammen om at betjene vores kunder med global repræsentation. Danske virksomheders datterselskaber i udlandet betjenes, efter aftale med moderselskabet, af et lokalt Willis Towers Watson-kontor, der er instrueret af Willis Towers Watson Danmark, og som har defineret opgaven med at servicere datterselskabet i overensstemmelse med det valgte forsikringsprogram.

One Flag
Client Advocacy og One Flag er koncepter, der i dag gennemsyrer Willis Towers Watson verden over. Vores tidligere CEO Joe Plumeri drev personligt denne holdning og adfærd i organisationen, da han fra begyndelsen definerede vores succes som evnen til at fungere som ét selskab – i modsætning til en samling af selskaber med samme moderselskab. Det er det, "One Flag" betyder; at alle i Willis Towers Watson arbejder sammen om levering af service til vores kunder som ét samlet team – uanset hvor – og hvilket Willis Towers Watson-selskab, der leverer den aftalte service.

Det er vores erfaring, at kunderne oplever det som en stor fordel, at de lokalt møder Willis Towers Watson som en del af et samarbejdende netværk, der er fuldt informeret om sammenhængen i det valgte forsikringsprogram.

Willis Towers Watson Client Advocate®
Konceptet Willis Towers Watson Client Advocate® er udviklet i samspil med One Flag. Client Advocates er særligt udpegede og særligt uddannede medarbejdere, der har til formål at sikre, at kunderne til enhver tid har adgang til vores globale ressourcer, uanset hvor behovet melder sig.

Client Advocates har et indgående kendskab til – og ansvaret for den strategiske udvikling af kundeforholdet i samarbejde med kunden og teamet.

Client Advocates er desuden udstyret med et mandat fra vores øverste ledelse til at sikre, at vores kunder opnår den aftalte service og oplever Willis Towers Watson som ét selskab, uanset hvor i verden virksomheden samarbejder med os.

Partnerskab
I tillæg til disse globalt drevne koncepter har vi udviklet en samarbejdsmodel, hvor opgaver som for eksempel placering af de globale løsninger samt den langsigtede udvikling af risikostyring og forsikring sker i et aktivt partnerskab med vore kunder.

Det er vores erfaring, at en solid forståelse for kundens virksomhed og strategi, kombineret med kundens detaljerede viden og indsigt, virker overbevisende ved markedsføring af kundens forsikringsløsninger til forsikringsmarkedet.

Kreativitet
Med baggrund i vores historie i Danmark hviler der stadig en entreprenørånd over selskabet og dermed en veludviklet evne til at se muligheder og forfølge dem. Partnerejerskabet i Willis Towers Watson Danmark er også et forhold, der adskiller vores kultur fra vores konkurrenters, og vi mener, at det er med til at cementere vores ry som kreative og dynamiske rådgivere.

Det er vores klare mål, at Willis Towers Watson lokalt – og globalt – understøtter en positiv udvikling i vores kunders risiko-finansiering i de kommende år. Vi fokuserer altid på at optimere vilkår og de totale risikoomkostninger for vores kunder.

Referencer
Vores mange internationale kunder kender til vores måde at arbejde på, og på opfordring vil vi gerne udlevere referencer, som dokumenterer tilfredsheden i samarbejdet med os.