FINEX: Bestyrelsesansvar – prospektansvar – professionelt ansvar

Vi har med etablering af FINEX-afdelingen sat ekstra fokus på det hastigt voksende område for formuetabsforsikringer.

Willis Towers Watson Danmark har identificeret et behov hos både offentlige og private virksomheder, organisationer, foreninger, fonde, skoler m.v. for ekspertrådgivning om formuetabsrisici – for eksempel bestyrelsesansvar og direktionsansvar eller samlet benævnt ”ledelsesansvar”, prospektansvar, professionelt ansvar, virksomhedskriminalitet – og muligheder for afdækning af disse risici via forsikring.

Fokus og værdiskabelse
Vores FINEX-afdeling fokuserer på risici, der medfører finansielt/formuetab (FINancial), og hvor ansvaret påhviler ledelsen (EXecutives), eller tabet kan tilskrives ledelsens beslutninger. FINEX (og Willis Towers Watson generelt) er sat i verden for at skabe værdi for vores kunder.

Værdien for kunden skabes ved, at FINEX (og Willis Towers Watson generelt) identificerer og analyserer risici (kvantitativt og kvalitativt), hvilket giver kunden overblik over risici. Dette overblik kan kunden bruge til at træffe beslutning om håndtering af risici; lige fra at eliminere, reducere og acceptere, til at transportere til tredjemand via forsikring eller garanti. Vi indhenter efter aftale tilbud på forsikring eller garanti, hvorefter vi vurderer, hvad den bedste løsning er for endeligt at anbefale den til kunden.

Kompetencer
FINEX' spidskompetencer ligger inden for bestyrelsesansvar og direktionsansvar, prospektansvar, medarbejderdiskrimination, virksomheds- og it-kriminalitet, professionelt ansvar for advokater, revisorer, it-og medievirksomheder samt M&A-forsikringer.

FINEX-afdelingen har ekspertise inden for de fleste typer industrivirksomheder og finansielle virksomheder, herunder især pengeinstitutter, investeringsforeninger, kapitalforvaltere og ejendomsprojektudbydere.

Kvalitet frem for kvantitet
Vi fokuserer på kvalitet og er de bedste! FINEX beskæftiger personer med unikke kompetencer og tilbyder derfor i al beskedenhed rådgivning uden lige i Danmark (og i Skandinavien).

Vi fokuserer ikke på kvantitet, men er tilstrækkeligt store til at levere varen. Der findes nogle få specialistafdelinger hos vores dygtige konkurrenter, der er større end FINEX-holdet, men vi har den rigtige størrelse, fordi vores forretningsmodel er anderledes. I FINEX-afdelingen anvender vi vores tid på udvikling og overblik, hvilket vil sige, at vi overvåger markederne og informerer alle, så vi – og dermed vores kunder – konstant er på forkant med udviklingen. Den daglige betjening og administration ligger hos den kundeansvarlige Client Advocate© og forsikringsmægler hos os.

Kort fortalt
FINEX er en forkortelse for "FINancial & EXecutive risk", og afdelingen håndterer primært risici og forsikringsløsninger, der vedrører formuetab.

FINEX-afdelingens spidskompetencer ligger indenfor:

  • Ledelsesansvar (bestyrelses- og direktionsansvar)
  • Virksomhedskriminalitet
  • Prospektansvar
  • Medarbejderdiskrimination, -chikane og -kriminalitet
  • Professionelt ansvar for advokater og revisorer samt it- og medievirksomheder
  • M&A-forsikringer