ERM - helhedsorienteret risikoledelse

Enterprise risk management (ERM) er kort fortalt styring af samtlige forretningsmæssige risici i en virksomhed eller organisation som en integreret del af såvel strategi som dagligdag. Dermed minimeres både risici og potentielle tab, og der etableres en konsistent og værdiskabende styring af risici i overensstemmelse med gode ledelsesprincipper (corporate governance) og med henblik på at nå de forretningsmæssige mål.

Willis Towers Watson skaber overblik
Vi har oversat ERM til "helhedsorienteret risikoledelse". Vi tilbyder en bred palette af ydelser og services inden for ERM/helhedsorienteret risikoledelse, der i første omgang bistår kunden i at identificere og få overblik over de relevante forretningsmæssige risici; såvel strategiske, operationelle, finansielle, human ressource og/eller forsikringsrelaterede. Efterfølgende kan vi bistå kunden i udarbejdelse og implementering af planer eller strategi for risikoledelse, samt eventuel opfølgning/audit.

ERM-afdelingen rådgiver overordnet set om:

  • Helhedsorienteret risikoidentifikation og -ledelse
  • Risk management-strategi (udvikling og implementering)
  • Juridisk risikoledelse
  • Operationelle og strategiske beredskabsplaner (business continuity & crisis management)
  • Operationel risikoledelse (supply chain)
  • Travel risk management
  • Strategisk risikoledelse af medarbejdere (Human capital risk management)

Willis Towers Watson tilbyder enkle, unikke løsninger
Vores ERM-afdeling har reel og praktisk erfaring i at implementere risikoledelse og procesoptimering i en organisation, både som rådgiver og som ansvarlig/risk manager. Vi leverer derfor stærkt kundetilpassede løsninger; hver kunde er unik med unikke forhold og kræver derfor unikke løsninger.

Vi tilbyder et professionelt servicekoncept og en uvildig rådgivning, som skaber det nødvendige overblik for virksomheden. Kunden kan derved i langt højere grad styre sine risici med henblik på såvel at fastholde som at skabe værdi. Vores grundtanke er, at ERM-kompetencer og -viden skal etableres i den respektive organisation, så det er organisationen selv, der udfører ERM. Derved fastholdes initiativ, fokus og momentum bedst muligt.

En forudsætning for værdiskabelsen hos kunden er, at en ERM-løsning skal være så simpel og praktisk som overhovedet muligt, hvilket vi derfor fokuserer på.

Brede kundereferencer
Vores kundereferencer er primært store og mellemstore erhvervsvirksomheder samt den offentlige sektor. Mindre organisationer rådgives og serviceres også, dog ofte kun i mindre projekter; disse organisationer har især fordel af vores hurtige risk audits.

Opgavereferencer vedrører for eksempel:

 • Risikoanalyse (helhedsorienteret, operationel og strategisk ansvarsanalyse)
 • Helhedsorienteret risikostrategi
 • Risikovurdering af kunde i forhold til kundeaftale (facility management)
 • Strategic risk mapping workshop
 • Mini-kursus i ERM (kombineret kursus og arbejdsseminar)
 • Risk management-support
 • Planlægning af business continuity management-projekt.