Erhverv

Willis Towers Watson har stor ekspertise i administration, service og opbygning af komplekse forsikringsløsninger for såvel nationalt baserede som udenlandske virksomheder.

Denne ekspertise har resulteret i, at vi har udviklet administrationsløsninger, der som internetløsning kan anvendes af både koncernadministrationen og af de enkelte medarbejdere rundt i hele organisationen. Løsningen rummer alle de faciliteter, der er kendetegnet ved en daglig forsikringsadministration.

Samarbejdets indhold
Vores arbejdsmetoder og forretningsgange i forbindelse med et traditionelt samarbejde kan indeholde følgende:

 • Analyse af virksomhedens risici
 • Løsningsforslag: Oplæg til forsikringspolitik, skadesforebyggende tiltag m.v.
 • Rådgivning: Oplæg til forsikringsprogram, udbudsmateriale
 • Indkøb af forsikring. Undersøgelse af markedet
 • Information: Ekstranet, nyhedsbreve, undervisning
 • Service: Årsrapport, forsikringspolitik, løbende service / udvikling m.v.
 • Produktudvikling: Nye produkter, vilkår m.v.

Administrationen bliver nemmere
Ved at anvende vores koncepter, stilles der et værktøj til rådighed for virksomheden, som kan give store lettelser i den daglige administration. Disse værktøjer indeholder alle de redskaber, som en moderne virksomhed har brug for i forbindelse med administrationen af et større forsikringsprogram, og det vil tillige være muligt at give alle medarbejdere adgang til de oplysninger, der ud fra erfaring eller forventning vurderes som nødvendige, relevante eller blot ønskelige.

Vi tilfører virksomheden en merværdi på følgende områder:

 • Forsikringsprogram tilpasses virksomhedens risici.
 • Forsikringsfinansiering købes til markedets mest konkurrencedygtige priser.
 • Forsikringsdækning leveres på markedets bedste vilkår.
 • Internationalt netværk.
 • Professionelle ledelsesværktøjer.
 • Relevant rapportering til direktion og bestyrelse.
 • Ledelsen holdes orienteret om udviklingen på forsikringsmarkedet.
 • Stærkere forhandlingsposition ved fælles forsikringsindkøb.
 • Frihed til implementering af langsigtet strategi for Risk Management.
 • Større handlefrihed ved skærpelser på forsikringsmarkedet.
 • Proaktiv assistance og rådgivning ved skader.Lettelser i den daglige administration.
 • Dedikeret / fast team – kontaktpersoner / rådgivning.