Ejendomsinvestorer

En god forsikringsløsning indebærer meget mere end selve forsikringsaftalen. Den omfatter også registrering, håndtering og service.

Derfor er det vigtigt, at vores kunder både sparer penge på forsikringspræmien og samtidig opnår lavere administrationsomkostninger og mindre tidsforbrug i forbindelse med forsikring.

Lokal og global rådgivning
Med Willis Towers Watson som rådgiver sikres ejendomsinvestorer målrettede løsninger vedrørende ejendomsinvesteringer i Danmark og globalt.

Forsikringsprogram for K/S, P/S, A/S og ApS-selskaber:

  • Bestyrelsesansvarsforsikring
  • Ejendomsforsikring
  • Rejseforsikring
  • Ulykkes- og livsforsikring mm.

Forsikringsprogram for udbyder:

  • Professionel ansvarsforsikring
  • Bygning og løsøre
  • Bestyrelsesansvarsforsikring
  • Personaleforsikring mm.

Vi er som forsikringsrådgiver på forsikringstagers side og er til rådighed med bistand vedrørende vedligeholdelse og udbedring af skader. Ejendomsinvestorer er således sikret hurtig hjælp og rådgivning i skadessituationer samt løbende bistand med gode råd til vedligeholdelse og skadeforebyggelse.

Enkel håndtering af skadesituationer
Alle skader anmeldes til os, der sørger for registrering og anmeldelse af skaderne. Vi følger op på, at skader opgøres korrekt og træder til, hvis der skulle opstå uoverensstemmelser mellem forsikringsselskabets taksator eller sagsbehandler og forsikringstager.

Alt i alt bliver både udbud og den daglige forsikringsadministration lettere med os som mægler – og samtidig er der ofte mange penge at spare.