Boligselskaber

En god forsikringsløsning indebærer meget mere end selve forsikringsaftalen. Den omfatter også registrering, håndtering og service. Derfor er det vigtigt, at vores kunder både sparer penge på forsikringspræmien og samtidig opnår lavere administrationsomkostninger og mindre tidsforbrug i forbindelse med forsikring.

Administrationen bliver nemmere
Som rådgiver sikrer Willis Towers Watson, at boligselskabernes og organisationernes særlige forhold tilgodeses, og vi sikrer højt fokus på rentabel drift og sikkerhed for boligselskabet, når der etableres forsikringer.

Vi har udarbejdet værktøjer, standarder og løsninger, specielt udformet til administratorens behov med henblik på nem og sikker administration samt sikkerhed for, at både pris og kvalitet er optimal.

Derfor benytter boligselskaber Willis Towers Watson
Willis Towers Watson er som forsikringsrådgiver på boligselskabernes side og er til rådighed med bistand vedrørende vedligeholdelse og udbedring af skader. Boligselskaberne er dermed sikret hjælp i skadessituationer og løbende bistand med rådgivning om vedligeholdelse og skadeforebyggelse.

Efter etablering af forsikringsprogrammet følger vi op med:

  • Skadesadministration.
  • Uvikling- og gennemførelse af skadeforebyggende arbejde.
  • Kontrol af policer og opkrævninger.
  • Undervisning, løbende service og it-samarbejde, så samarbejdet bliver til daglig nytte for både administration og afdelinger.

Alt i alt bliver både udbud, EU-udbud og den daglige forsikringsadministration lettere med os som mægler – og samtidig er der ofte mange penge at spare.