Helhedsorienteret risikorådgivning

Dansk erhvervsliv navigerer i en globaliseret verden, hvor risici og forretningsmuligheder følges ad og forandres dagligt i både tempo og kompleksitet.

Corporate Risk & Broking skaber overblik over alle virksomhedens risici – strategiske såvel som operationelle. Med vores innovative, anerkendte værktøjer understøtter vi vores kunders forretningsudvikling med helhedsorienteret risikoledelse. Vi rådgiver og tilbyder løsninger, der skaber sammenhæng mellem analyse, forebyggelse, sikring og skadesforsikring.

Understøtter og sikrer ledelsen
Fokus på god ledelse og Corporate Governance har aldrig været større. Bestyrelser og direktioner, uanset virksomhedstype og organisationsform, mødes i stigende omfang af både nye og højere krav i relation til daglig drift og strategiske opgaver. Kravene til og betydningen af en proaktiv, effektiv og succesfuld daglig risikostyring samt overordnet, strategisk risikoledelse er også stærkt stigende. Krav som ledelsen har ansvaret for at opfylde og efterleve.

I mange virksomheder er risikostyringen begrænset til enkeltstående risici eller højrisikoområder med historiske tab. Derfor bliver tværgående risici ofte ikke afdækket fuldt ud. Med et helhedsorienteret perspektiv hjælper vi virksomheden med at minimere risici og potentielle tab ved at etablere en sammenhængende og værdiskabende styring af risici, som falder i tråd med gode ledelsesprincipper og Corporate Governance.

Vi styrker beslutningsgrundlaget
Helhedsorienteret risikohåndtering tager udgangspunkt i de forretningsmæssige mål og afdækker de begivenheder, trusler og risici, der kan forhindre opnåelsen af disse; strategisk, finansielt og operationelt.

Med helhedsorienteret risikoledelse bidrager Willis Towers Watson til at:

  • give virksomhedens ledelse et bedre beslutningsgrundlag
  • øge sandsynligheden for at nå fastlagte mål ved at undgå uforudsete hændelser
  • beskytte og fastholde organisationens aktiver, værdier og fortsatte drift og eksistens
  • kunne påvise muligheder for eventuelle yderligere optimeringsmuligheder
  • øge sandsynligheden for at begrænse og minimere, og derved overleve en katastrofeskade eller krisesikre og påvise, at virksomhedens risici styres tilfredsstillende (Corporate Governance og CSR).

Danmarks største forsikringsindkøber
Willis Towers Watson er den største forsikringsindkøber for dansk erhvervsliv. Der er flere fordele forbundet med at være den største forsikringsindkøber, og de kommer i høj grad vores kunder til gode. Afhængig af risikoens karakter og virksomhedens risikoappetit formidles forsikringsløsninger hos forsikringsleverandører såvel i Danmark som globalt.

Corporate Capital & Benefits løser både enkeltstående projekter og skaber sammen med vores kunder det samlede overblik over risici og muligheder. Læs mere om vores koncepter og indsatsområder: