Seniorseminar


 Der afventes nye datoer for seminarer, der vil blive holdt i 2020.


Målgruppe
Willis Towers Watson seniorseminar er målrettet de mere erfarne årgange. Seminaret er et tilbud til medarbejdere, der er fyldt 59 år, samt eventuel ægtefælle eller samlever.

Indhold
Seminaret har det overordnede formål at give deltagerne indsigt i, hvilke forhold, der kan være nyttige eller nødvendige at inddrage i sin planlægning som senior, både i forhold til tiden på arbejdsmarkedet og i forhold til at skabe et godt og indholdsrigt liv uden for arbejdsmarkedet.

Emner på seminaret:

  • Rådgivning om nye arveregler og begunstigelse.
  • Pensionsforholdene i virksomheden og samspillet med det offentlige.
  • Pensionsøkonomi hele livet.
  • Efterløn og deltidspensionsreglerne  fastholdelse og deltidsarbejde.
  • Hvad påvirker din markedsværdi?
  • Pensionspolitikken og seniorpolitikken i virksomheden.
  • Kost og motionsmulighederne i virksomheden, herunder elementær rigtig arbejdsstilling etc.
  • Senior i arbejde  arbejde som senior.
  • Arbejdets indvirkning på hverdagen, herunder mulighederne for seniorjob/mentorrolle.

Holdets sammensætning
På hvert hold er der i alt ca. 30 deltagere, som er medarbejdere fra forskellige virksomheder samt eventuelt deres ægtefælle/samlever.

Et seminar strækker sig over to dage med mulighed for overnatning (dag et: kl. 10.00 - 21.00, dag to: kl. 09.00 - 15.30). Vi lægger vægt på, at kurserne afholdes i hyggelige og afslappede omgivelser, hvor der er en god standard og kvalitet omkring faciliteter, betjening og værelser.

Yderligere information
For yderligere information og tilmelding er du velkommen til at kontakte Lise Elsborg.