Seminar om kontrakter i samspil med ansvarsforsikring


I efteråret 2019 tilbyder vi et kundeseminar om kontrakter i samspil med ansvarsforsikring på følgende datoer:

Aarhus 
1. oktober 2019  kl. 8.30-12 
Nærum
3. oktober 2019 kl. 8.30-12

Målgruppe
Seminaret henvender sig til dig, der til dagligt arbejder med virksomhedens forsikringer og/eller er den ansvarlige for virksomhedens indgåelse af kontrakter med kunder og leverandører.

Indhold
Seminaret giver deltageren værktøjer til at identificere forsikringsrelevante kontraktbestemmelser, der kan være med til at begrænse eller udvide erstatningsansvaret. Deltageren bliver præsenteret for de emner, der er relevante i forhold til virksomhedens erhvervs- og produktansvarsforsikring:

  • Hvad dækker ansvarsforsikringen?
  • Ansvarsrelevante klausuler i kontrakten
  • Eksempler på formulering af klausuler
  • Kontrakter og forsikring i samspil
  • Faldgruber

Holdets sammensætning
På hvert hold vil der deltage medarbejdere fra forskellige virksomheder.

Tilmelding
Det koster 500 kr. pr. person pr. kursusdag at deltage. Ved afbud senere end fem dage før kurset vil gebyret blive opkrævet. Tilmeldingsfrist er senest 14 dage før kursusstart. Der er et begrænset antal pladser på holdene, så tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

For tilmelding – se højre spalte.

Ønsker du yderligere information om kursusdagene, er du velkommen til at kontakte Lise Elsborg.