Grundkursus i forsikring – kommuner og ejendomme


I efteråret 2019 tilbyder vi vores kunder et grundkursus i skadesforsikring på følgende datoer:

Nærum
24. september 2019  kl. 9-16 
Aarhus
2. oktober 2019 kl. 9-16

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, der til daglig beskæftiger sig med forsikring i en kommune, boligforening eller ejendomsselskab.

Indhold
Kursets formål er at give deltagerne en basisviden om forsikringsdækning og behovet herfor – og vil sætte deltagerne i stand til at identificere og eksemplificere typiske problemstillinger inden for kursets emneområder:

  • Risk Management
  • Bygning, løsøre og entreprise
  • Grundejer-, bestyrelses- og professionelt ansvar
  • Motorforsikring
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Kriminalitet- og cyberforsikring

Holdets sammensætning
På hvert hold vil der deltage medarbejdere fra forskellige virksomheder.

Tilmelding
Det koster 500 kr. pr. person pr. kursusdag at deltage. Ved afbud senere end fem dage før kurset vil gebyret blive opkrævet. Tilmeldingsfrist er senest 14 dage før kursusstart. Der er et begrænset antal pladser på holdene, så tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

For tilmelding – se højre spalte.

Ønsker du yderligere information om kursusdagene, er du velkommen til at kontakte Lise Elsborg.