Grundkursus i pension

Siden 2004 har vi tilbudt vores kunder at deltage på en uddannelsesdag om administration og praktisk håndtering af pensionsordningen i virksomheden. Kurset afholdes hos Willis Towers Watson i Nærum og Aarhus. 


Der afventes nye kursusdatoer for 2020.


Målgruppe
Kurset henvender sig primært til medarbejdere, der til daglig sidder med ansvaret/administrationen af virksomhedens pensionsordning.

Indhold
Kurset giver deltagerne en god forståelse for de forhold, som har betydning for pensionsordningen i virksomheden samt en viden om, hvilke elementer, der kan indgå i en pensionsordning, og i hvilke tilfælde de forskellige dækninger kommer til udbetaling.

Kursusdeltagerne vil blive i stand til at besvare ukomplicerede henvendelser fra medarbejdere i virksomheden om for eksempel indbetalinger og beskatningsregler – og vil desuden blive i stand til at udpege problemstillinger, som er af betydning for pensionsordningen, og vil derved kunne sætte en proces i gang.

Endelig vil deltagerne lære at håndtere problemstillinger omkring meddelelser og indberetninger i samspil med såvel mægler som pensionsselskab.

Holdets sammensætning
På hvert hold vil der deltage medarbejdere fra forskellige virksomheder.

Yderligere information
Der er et begrænset antal pladser på holdene, så tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Det koster 500 kr. pr. person at deltage i kurset. Tilmeldingsfrist er senest 5 dage før kursusstart, og afbud kan ske uden beregning frem til 5 dage før kurset. Tilmelding sker via linket i højre side. Faktura vil blive fremsendt efter kursets afholdelse.

Det er muligt at tilmelde flere medarbejdere fra din virksomhed.