Omkostningerne overstiger ofte udbetalingen i sager om bestyrelsesansvar

Fra afvisning af dækning til erstatning af skade

Uafhængig bankmægler viser vej til bedre finansielle løsninger

Antallet og kompleksiteten i bestyrelses- og direktionsansvarssager er stigende, og ofte overstiger udgifterne til advokater det beløb, der udbetales i erstatning. Sagsomkostningerne ved uberettiget krav er ligeledes steget mærkbart.

En større boligforening fik afvist at få dækket skaderne efter en vandskade, men efter Willis Towers Watson har gennemgået forsikringsbetingelserne og været i dialog med forsikringsselskabet, kan boligforeningen nu se frem til en betydelig erstatning.

To tidligere medarbejdere fra Danske Bank har etableret virksomheden FinPro, der fungerer som uafhængig bankmægler for danske virksomheder. Willis Towers Watson har etableret et strategisk samarbejde med FinPro for at give sine kunder adgang til bedre, finansielle løsninger.




Sådan håndterer Willis Towers Watson dine persondata

”Stifinder har været en god hjælp for vores stressramte medarbejdere”

Stigende fokus på rejsesikkerhed

Willis Towers Watson har tilpasset sine processer og opdateret sine retningslinjer, så de lever op til reglerne i den nye persondataforordning (GDPR).

Sygefravær belaster og udfordrer en virksomhed. I FTZ har man sat ind med sundhedskonceptet Stifinder for at tilbyde en hurtig indsats til stressramte medarbejdere.

Travel Risk Management er blevet et aktuelt emne i en verden med nye trusler, ny teknologi og nye forretningsmodeller, og virksomheder oplever, at de får flere og flere henvendelser fra medarbejderne om virksomhedens rejsesikkerhedspolitik og -procedurer.