Behov for bedre rådgivning ved jobskifte

Ny forsikring mod rådgiverfejl

Svigt fra leverandører kan forårsage kriser

Finanstilsynet konkluderer i en ny rapport, at medarbejdere ikke får den nødvendige rådgivning, når de skifter job, fordi pensionsselskaber og pensionskasser efter eget udsagn ikke har tilstrækkelig indsigt i de andre selskabers forsikringsdækninger.

Willis Towers Watson har skabt en ny projektansvarsforsikring med attraktive priser og vilkår til små og mellemstore byggesager.

31 procent af danske virksomheder, kommuner og statslige organisationer har de seneste to år oplevet en krise på grund af svigt fra en leverandør.
Flot afkast til pensionsopsparerne

Aktuarrapporter til proaktiv håndtering af arbejdsskader

Nye pensionsregler pr. 1. januar 2018

Pensionsselskabernes samlede afkast for 2017 ligger nu klar, og den forsigtige optimisme, som investeringseksperterne lagde for dagen i begyndelsen af året, har vist sig at blive mere end opfyldt.

Willis Towers Watson hjælper hvert år kommuner og regioner med at opgøre deres økonomiske forpligtelser på arbejdsskader, men tilbyder også femårige budgetter og årsagsanalyser, der skaber overblik og giver mulighed for at arbejde målrettet med forebyggelse.

Folketinget har 19. december 2017 vedtaget nye regler på pensionsområdet. De nye regler har betydning for indbetalingerne til aldersopsparing, udbetaling af ratepension og for, hvornår man kan få sin pension udbetalt.