Et værdiskabende overblik

Styrk medarbejdernes viden om lønpakken

Databrud rammer bundlinjen endnu hårdere

Willis Towers Watson har valgt at gøre helhedsorienteret risikostyring til sit varemærke, fordi et samlet overblik over virksomhedens risici skaber de bedste forudsætninger for at forebygge skader og begrænse tab. Risikoanalyser vil fremover være obligatoriske ved fornyelse af forsikringsprogrammer for eksisterende kunder og vil også indgå som en naturlig del af den indledende dialog med nye, potentielle kunder.

Virksomheders evne til at fastholde og tiltrække talenter hænger sammen med evnen til at sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig viden om deres lønpakke. Lønpakken er ofte mere kompleks, end den umiddelbart ser ud til, men med kommunikation og systematik kan virksomheden opnå medarbejdernes forståelse for den fulde værdi.

Den nye persondataforordning stiller skærpede krav til den måde, virksomhederne behandler persondata. Størrelsen på bøderne til de virksomheder, der ikke overholder kravene, er øget og vil ved et databrud have store konsekvenser for bundlinjeresultatet.
Alle har krav på den rette erstatning

Teknologien indtager ejendomsdriften

Højere pensionsalder stiller nye krav til virksomhederne

Willis Towers Watson gennemgår hvert år hundredevis af erstatningssager for at sikre, at sygemeldte medarbejdere får den erstatning, de har krav på. Det giver kunderne millioner af kroner i merværdi – primært i form af ekstra udbetaling af erstatning.

Ejendomsdrift er på vej ind i en ny tidsalder, hvor teknologi spiller en større rolle. Droner og robotter er blevet en del af hverdagen, når bygninger skal vedligeholdes, og med nye produkter er det nu også muligt at forsikre de teknologiske hjælpemidler

Tidspunktet for, hvornår ældre medarbejdere lader sig pensionere, har været jævnt stigende de seneste 20 år, og derfor skal den enkelte arbejdsplads være opmærksom på behovet for en seniorpolitik – og tjekke om udløbsalderen på pensionsordningen er tilpasset den nye virkelighed.