Offentlig Konference 2017

Velkommen til Willis Towers Watsons Offentlige Konference, der i år finder sted for 22. gang.

Årets konference henvender sig først og fremmest til risikokoordinatorer i kommuner og regioner, men også til HR- og IT-medarbejdere. Med et varieret program bliver deltagerne præsenteret for et bredt udbud af aktuelle emner.

Program
Kl. 09.30 Morgenmad
Kl. 10.00 Velkomst v/Kurt Henriksen
Kl. 10.15 LIFE-analysen v/Annette Lagerstedt

Kl. 10.45 Kort pause

Kl. 11.00 Indlæg v/Nils Villemoes

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Resultater fra Stifinder v/ Søren Egens Petersen
Kl. 13.15 Indlæg – Cybersikkerhed v/Lars Thomsen, Center for Cybersikkerhed

Kl. 14.15 Kaffepause

Kl. 14.45 Persondataforordning v/Nina de Fine Børthy
Kl. 15.15 Beredskabsplaner v/forsikringsselskaberne
Kl. 16.15 Afrunding og tak for i dag

Læs mere om konferencen og oplægsholderne.