Er du klar til næste skybrud?

Hvad kan du gøre for at undgå oversvømmelse og forebygge vandskader inden næste skybrud?

Nyt regelsæt for containervejning

For at forbedre sikkerheden til søs har internationale organisationer vedtaget et nyt regelsæt for containervejning, som den 3. maj 2016 er kommet som en bekendtgørelse, gældende for Danmark og i Grønland.

Genberegning af arbejdsskadeerstatninger - hvor er pensionsselskaberne?

Højere folkepensionsalder betyder, at Arbejdsskadestyrelsen nu vil genberegne erstatningen for ca. 5.500 arbejdsskaderamte. Pensionsselskaberne følger ikke efter.