Genberegning af arbejdsskadeerstatninger - hvor er pensionsselskaberne?

Højere folkepensionsalder betyder, at Arbejdsskadestyrelsen nu vil genberegne erstatningen for ca. 5.500 arbejdsskaderamte. Pensionsselskaberne følger ikke efter.

Vigtige forskelle i forsikringsbetingelserne

Der er vigtige og væsentlige forskelle mellem pensionsselskabernes forsikringsbetingelser ved tab af erhvervsevne.

Nyt regelsæt for containervejning

For at forbedre sikkerheden til søs har internationale organisationer vedtaget et nyt regelsæt for containervejning, som den 3. maj 2016 er kommet som en bekendtgørelse, gældende for Danmark og i Grønland.