Kunderne klager stadig over pensionsselskaberne

Ankenævnet for Forsikring har offentliggjort klagestatistikken over pensions- og forsikringsselskaberne for 2015. Ikke overraskende er det fortsat de største selskaber, der bliver klaget mest over.

Stormflodsskader i december 2016

Stormrådet har afgjort, at der i visse dele af landet var tale om stormflod den 27. december 2016. Stormflodsskader skal anmeldes inden 2 måneder. 

Fjern organiske materialer i kældrene – FØR regnen kommer

Du kan her læse en interessant artikel om brugen af organiske materialer i kældre, der bør erstattes af uorganiske materialer, som vi har modtaget fra vores samarbejspartner Gaihede A/S.