Willis

Snart sidste frist for at opnå skatterabat

Et flertal i Folketinget besluttede kort før jul 2014 at forlænge skatterabatten på kapitalpensioner, så det også i 2015 skulle være muligt at afgiftsberigtige sin kapitalpension med den nedsatte afgiftssats på 37,3 procent. Vi nærmer os efterhånden deadline for denne mulighed.

Tryghedsgruppen er nu blevet opsplittet

Tryghedsgruppen har på et møde den 6. august 2015 besluttet at opsplitte foreningen og formuen, hvilket har betydning for pensionskunder, der har placeret deres pensionsopsparing i Nordea Liv & Pension.

Markedsafkast 2015

Aktiemarkederne oplevede en brat opbremsning i august måned, hvor de over en bred kam har tabt årets afkast helt eller delvist. Generelt forventer pensionsselskaberne dog ikke en ny nedtur.