Willis

Stormflodsafgiften er steget

Arbejdsulykker og økonomien ved selvforsikring

Willis har mange års erfaring med rådgivning af kommuner og regioner om selvforsikring samt håndteringen af arbejdsskadesager, og vi kan konstatere, at kommunerne og regionerne opnår et pænt overskud ved at være selvforsikrede – der er dog flere faktorer at tage hensyn til, når der skal vælges mellem selvforsikring eller forsikringsordning.

Klar til næste skybrud?

Hvad kan du gøre for at undgå oversvømmelse og forebygge vandskader inden næste skybrud?