Hvad koster sygefravær?

Tal fra Danmarks statistik viser, at en fuldtidsansat lønmodtager i gennemsnit har 6,47 sygedag pr. år. I Watson Towers Watson arbejder vi på at udvikle en analysemodel, som kan screene medarbejderne inden for forskellige områder, for at kunne give en indikation af, hvor virksomheden bør investere i forhold til at få nedbragt sygefravær og dermed forbedre produktiviteten.

Fjern organiske materialer i kældrene – FØR regnen kommer

Du kan her læse en interessant artikel om brugen af organiske materialer i kældre, der bør erstattes af uorganiske materialer, som vi har modtaget fra vores samarbejspartner Gaihede A/S.

Regeringens helhedsplan - 2025-planen

Regeringen præsenterede tirsdag den 30. august sin nye 2025-plan "Helhedsplan – for et stærkere Danmark". En række af regeringens forslag har interesse i forhold til pension, da de i fremtiden kan have indflydelse på, hvor mange der sparer op, hvor meget der spares op, og hvordan der spares op til pension.