Hvad betyder den nye EU-Persondataforordning?

I december 2015 blev der opnået politisk enighed i EU om persondataforordningens ordlyd. Det betyder, at forordningen formelt vil blive vedtaget i begyndelsen af 2016, hvorefter der vil der være en 2-årig frist for ikrafttrædelsen. Vi giver her en opsummering af nogle af de væsentlige punkter i forordningen, som virksomheder og myndigheder bør have fokus på.

Hvad er reglerne for snerydning?

Gennemgår vi retspraksis, kan vi konkludere, at reglerne omkring snerydning afhænger af en konkret vurdering af de faktuelle forhold i den enkelte sag. Vi har i denne artikel dog udledt nogle tendenser af retpraksis på området.

Seneste nyt om cyberforsikring - december 2015

Læs Willis' månedlige nyhed om cyberisici. Denne gang omtaler vi blandt andet et Ddos-angreb på det danske Folketing samt at mange danske virksomheder mangler en it-sikkerhedspolitik.