Willis

Er serverrummet ordentlig sikret?

I de fleste virksomheder er serverrummet det centrale nervecenter, der er det afgørende omdrejningspunkt for, at driften fungerer hver dag. Korrekt sikring af serverrum minimerer derfor risikoen for driftsforstyrrelser og tab.

It-sikkerheden skal forbedres i kommuner og offentlige institutioner

Adskillige danske kommuner har store udfordringer med it-sikkerheden og flere tilfælde viser, at kommunerne er et bekvemt mål for it-kriminelle. Ofte overser man den største risiko i forhold til it-sikkerheden - nemlig medarbejderne.

Nye forsikringsprodukter skal sikre langtidssyge

Flere arbejdsmarkeds- og socialreformer har i de seneste år betydet, at en syg medarbejder kan blive efterladt med et utilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag i en lang periode, da den hidtidige dækning ved tab af erhvervsevne ikke længere opfylder behovet. Nu har Danica Pension, som det første pensionsselskab, netop varslet nye forsikringsbetingelser overfor alle sine firmapensionskunder.