Willis

Klimaforandringerne stiller nye krav til forsikringsdækningerne

Klimaændringerne udmunder sig i flere skader på bygninger og løsøre - skader som måske ikke er dækket af forsikring, i hvert fald ikke, hvis forsikringen er tegnet på standardbetingelser.

Skatterabat forlænges

Fredag den 19. december blev lovforslaget om forlængelse af skatterabatten på kapitalpensioner tredjebehandlet og vedtaget i Folketinget.

Storm over Danmark

Hvis du har pådraget dig skader efter de seneste storme i Danmark – enten vandskader eller andre stormskader, giver vi her en række gode råd til håndtering af disse skader samt forebyggelse af nye skader i fremtiden.