Hvad koster sygefravær?

Tal fra Danmarks statistik viser, at en fuldtidsansat lønmodtager i gennemsnit har 6,47 sygedag pr. år. I Watson Towers Watson arbejder vi på at udvikle en analysemodel, som kan screene medarbejderne inden for forskellige områder, for at kunne give en indikation af, hvor virksomheden bør investere i forhold til at få nedbragt sygefravær og dermed forbedre produktiviteten.

Markedsafkast første halvår 2016

Første halvår af 2016 har været en ustabil og uforudsigelig periode, med store aktiefald de første måneder af året, skiftende til pæne stigninger i slutningen af første kvartal og et godt stykke ind i andet kvartal, som sluttede af med store udsving på grund af Brexit.

Regeringens helhedsplan - 2025-planen

Regeringen præsenterede tirsdag den 30. august sin nye 2025-plan "Helhedsplan – for et stærkere Danmark". En række af regeringens forslag har interesse i forhold til pension, da de i fremtiden kan have indflydelse på, hvor mange der sparer op, hvor meget der spares op, og hvordan der spares op til pension.