Stormflodsskader i december 2016

Stormrådet har afgjort, at der i visse dele af landet var tale om stormflod den 27. december 2016. Stormflodsskader skal anmeldes inden 2 måneder. 

Stormflodsskader i januar 2017

De danske kyster er igen blevet ramt af stormflod, og Stormrådet har erklæret, at der er tale om en 50 års-hændelse. Vær opmærksom på, at skader i forbindelse med stormfloden skal anmeldes inden 2 måneder.  

Afkast på de finansielle markeder 2016

Der var flere begivenheder i løbet af 2016, der så ud til at kunne blive kritiske for markedsudviklingen, men det kom til at gå knapt så slemt som frygtet.